FAQren bilatzaileaBilaketa berria egin

Balorazioa etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (12 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Prozedurak eta eskaerak

Katastroko desadostasunak konpontzea :  Dezadostasuna beste datu katastral batzuetan 

Eslei daitekeen gutxieneko balioa
720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Aitortu behar diren ondasun eta eskubideak

Baloreak, eskubideak, aseguruak eta errentak :  Balorazioa 

Akzioak eta baloreak

Ondasun higiezinak eta haien gaineko eskubideak

Ondasun higigarriak eta haien gaineko eskubideak

Balorazioa

Akzioak

Hirugarrenei laga zaizkiela adierazten duten balor

Esku dirua.

Bilaketa berria egin