www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900009953

Noiz egin daitezke edo egin beharko dira fakturak serie bereizien bidez?Fakturak serie bereizien bidez egin ahal izango dira, hori justifikatzen duten arrazoiak daudenean, eta, besteak beste, faktura egin behar duenak eragiketak egiteko establezimendu bat baino gehiago dituenean eta hura egin behar duenak bestelako eragiketak egiten dituenean.

Nolanahi ere, honako faktura hauek serie espezifikoetan egitea nahitaezkoa izango da:

 1. Apirilaren 6ko 57/2004 Foru Dekretuaren 2. artikuluaren 3. paragrafoak aipatzen dituenak: "... Zergaren Foru Arauaren 84.bat.2. eta 3. eta 140 quinque artikuluetan aipatzen diren subjektu pasiboek faktura egin beharko dute beti, baldin eta eragiketa horien hartzaileak, manu horien arabera, eragiketa horiei dagokien Balio Erantsiaren gaineko Zergaren subjektu pasiboak badira".
 2. Eragiketen hartzaileek edo 5. artikuluan aipatzen diren hirugarrenek emandakoak ("eragiketak egiten dituen enpresaburuaren edo profesionalaren eta eragiketa horien hartzailearen artean idatziz dokumentatutako akordioa, lehenengoak bigarrenari eragiketa horiei dagozkien fakturak edo ordezko dokumentuak egiteko baimena ematen diona"), zeinetarako serie desberdin bat egon beharko den.
 3. Arteztekoak.
 4. Abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuak onartutako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren bosgarren xedapen gehigarriaren arabera emandakoak ((Nahitaez betearazteko prozedura administratibo eta judizialak)

"IFZ BEZ. 84. artikulua. Subjektu pasiboak.

Bat. Hauek izango dira zergaren subjektu pasiboak:

...

2. Zergari lotutako eragiketak egiten zaizkien enpresaburuek edo profesionalek, honako kasu hauetan:

 1. Zerga aplikatzen den lurraldean finkatuta ez dauden pertsonek edo erakundeek egiten dituztenean. Hala ere, idatz-zati honetan xedatutakoa ez da aplikatuko honako kasu hauetan:
  1. Hartzailea zerga aplikatzen den lurraldean ere ezarrita ez dagoen zerbitzu-prestazioak direnean, salbu eta

   Foru arau honen 69. artikuluaren lehenengo paragrafoa.

  2. Foru arau honetako 68. artikuluko hirugarren eta bosgarren paragrafoetan aipatzen diren ondasun-emateak direnean.
  3. Foru arau honetako 20 bis artikuluan, 21. artikuluan, 1., 2. eta 7. zenbakietan edo 25. artikuluan aurreikusitakoa aplikatzeagatik zergatik salbuetsita dauden ondasun-emateak direnean, bai eta azken artikulu horretan aipatutako ondasun-emateak direnean ere, zergapekoak eta zergatik salbuetsita ez daudenak.
  4. Zergari lotuta eta salbuetsi gabe dauden ondasun higiezinen errentamendu-zerbitzuen prestazioak direnean.
  5. Ondasun higiezinen errentamenduan bitartekaritza-zerbitzuak ematen direnean.
 2. Egin gabeko urre-emateak edo 325 milaren edo gehiagoko urre-produktu erdilanduak direnean.
 3. Honako kasu hauetan:
  • Industriako hondakin berrien entregak, galdaketa-hondakin eta -hondakinak, metal ferrikoz eta ez-ferrikoz osatutako berreskuratze-hondakinak eta gainerako materialak, aleazioak, zepak, errautsak eta metalak edo horien aleazioak dituzten industriako hondakinak.
  • Aurreko gidoian aipatutako produktuak hautatu, ebaki, zatitu eta prentsatzeko eragiketak.
  • Plastikozko hondakinak edo ebakinak entregatzea.
  • Paperaren, kartoiaren edo beiraren hondakinak edo hondakinak entregatzea.
  • Hondakin-emateak edo trapuak, kordelak, sokak edo kordajeak erabiltzeko moduan ez dauden gaiak.
  • Lehenengo marran aipatutako metal ez-ferrikoak eraldatzearen, lantzearen edo galdatzearen ondoriozko produktu erdilanduen entregak, nikel bidezko konposatuak izan ezik. Bereziki, produktu erdilandutzat hartuko dira lingoteak, blokeak, plakak, barrak, alea, granaila eta alanbroia.

Nolanahi ere, aurreko lerrokadetan sartutzat joko dira


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali