www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900009750

Zer gertatzen da zergaren autolikidazioa aurkezten ez bada?  1. Baldin eta Zerga Administrazioak, notarioek baimendutako dokumentu guztiak edo beste informazio-iturri batzuk biltzen dituen aurkibidean jasotako informazioa dela eta, zergapekoak izan daitezkeen zergapeko egitate baten edo batzuen zantzuak baditu, eta horiei dagokienez zergapekoek autolikidaziorik egin ez badute, notario parte-hartzaileari berak baimendutako notario-agiriaren kopia elektronikoa eskatuko dio.
  2. Aurreko jarduketetatik egiaztatu bada aitortu gabeko zergapeko egitate bat edo batzuk daudela, zerga-administrazioak errekerimendua egingo die zergapekoei, hilabeteko epean dagokion autolikidazioa aurkez dezaten.
  3. Zergapekoek autolikidazioa aurkezten ez badute edo aurkeztu behar ez direla justifikatzen ez badute, behin-behineko likidazioa egin aurretik, likidazio-proposamena jakinaraziko zaie, hamabost eguneko epean beren eskubideari komeni zaiona alega dezaten, ezar daitezkeen zehapenei kalterik egin gabe. Kasu horietan, bai likidazio-proposamenean, bai behin-behineko likidazioan, notario-agirian jasotakoa joko da aitortutako baliotzat, salbu eta eskualdatutako ondasunaren edo eratzen edo lagatzen den eskubidearen balio erreala baino txikiagoa bada, kasu horretan azken hori hartuko baita.
  4. Eskatutako autolikidazioa beste administrazio batean bidegabe aurkeztu eta sartu bada, tributu-zorraren ordainketa eten egingo da Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 165.8 artikuluan ezarritako moduan eta epeetan.

1/2011 FA 69. Art. Autolikidazioen aurkezpenaren kontrola


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali