www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900008604

Con efectos para las indemnizaciones percibidas en virtud de los hechos causantes que se produzcan desde el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia de esta Norma Foral, se deja sin contenido el párrafo tercero del apartado 5 del artículo 9 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas2021eko otsailaren arte gertatutako gertaera eragileengatik jasotako kalte-ordainak

Erretiro aurreratuaren aurretik uko egiteagatiko kalte-ordainak PFEZetik salbuetsita daude, eta gehieneko zenbatekoa honako bi hauetako txikiena izango da:

  1. bidegabeko kaleratzeetarako lan-araudian ezarritako nahitaezko zenbatekoa.
  2. 180.000 €.

Salbuetsi gabeko soberakinari % 50eko integrazio-ehunekoa aplikatu ahal izango zaio, urtean 300.000 €gehienez, betiere zergaldi bakarrean kobratzen badu (urte bakarrean). Aldiz, kalte-ordaina hainbat ekitalditan jasotzen baduzu, ekitaldi bakoitzean jasotzen dituzun zenbatekoen % 100 sartu beharko duzu PFEZren zerga-oinarrian.

2021eko martxoaren 1etik aurrera gertatutako gertaera eragileengatik jasotako kalte-ordainak

Otsailaren 24ko 2/2021 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2021erako Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, 47. artikuluan aurreikusten du PFEZren 9.5 artikuluaren hirugarren paragrafoa indargabetzea (giza baliabideen plan estrategikoetarako salbuespena arautzen zuen).

% 50eko integrazio-ehunekoa aplikatu ahal izango du urtean 300.000 euroko mugarekin, betiere zergaldi bakarrean kobratzen badu (urte bakarrean). Aldiz, kalte-ordaina hainbat ekitalditan jasotzen baduzu, ekitaldi bakoitzean jasotzen dituzun zenbatekoen % 100 sartu beharko duzu PFEZren zerga-oinarrian.

Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali