www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900008528

Zerga-arloko legezko ordezkaritza eta borondatezko ordezkaritzaPertsona bati, muga jakin batzuen barruan, beste baten izenean eta haren kontura jarduteko eta erabakitzeko ematen zaion boterea da ordezkaritza. Trafikoko Foru Arauak bi ordezkaritza-modalitate ezartzen ditu: legezkoa eta borondatezkoa.

Legezko ordezkaritza
 • Pertsona fisikoentzat, ordezkatzen dituztenek zerga-arloan jarduteko gaitasunik ez dutenean lortzen dutena da.
  • Adingabeen ordezkaritza PFEZn: legezko ordezkaritza ahalordetzeen erregistro elektroniko orokorrean inskribatuko da ofizioz, familia-unitate bateko kide diren zergadun adingabeen kasuan, bi gurasoen alde, edo haien guraso bakarraren alde, baldin eta bakarra badute. Hori guztia, kontrako froga frogagarririk izan ezean.
  • PFEZn hildakoen ordezkaritza:
   • Legezko ordezkaritza ofizioz inskribatuko da ahalordetzeen erregistro elektroniko orokorrean, ezkontideetako edo izatezko bikotekideetako bat hiltzen bada ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen alde. Inskribatutako ordezkaritzak 5 urteko balioa izango du heriotzaren datatik aurrera.
   • Ezkontideak edo izatezko bikotekideak hirugarren bati ordezkaritza ematen dionean Zerga Administrazioaren aurrean, ordezkaritza hori eman zaiola ulertuko da hildako zergadunari dagokionez, berariaz kontrakoa adierazten ez bada.
   • Hala ere, hildakoaren oinordekoek aurka egiteko eskubidea baliatu ahal izango dute, ordezkaritzaren ofiziozko inskripzioaren aurka, ezkontidearen edo bizirik dagoen izatezko bikotekidearen alde, eta, horretarako, beren izaera egiaztatu beharko dute.
  • 73 septies artikulua, FD 47/2014
 • Pertsona juridikoen kasuan, ordezkaritza duten organoen titulartasuna dutenek izango dute legezko ordezkaritza, legezko xedapen bidez edo baliozkotasunez hartutako erabaki bidez.
Borondatezko ordezkaritza

Jarduteko gaitasuna duten pertsonek ordezkari bidez jardun ahal izango dute, eta ordezkari horrekin ulertuko dira ondoz ondoko administrazio-jarduketak, berariaz kontrakoa adierazten ez bada.

Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren ahalordetzeen erregistro orokorrean izena eman behar du, zeina bere egoitza elektronikoan baitago.

Gida honetan ikus dezakezu nola inskribatu irudikapen bat beste pertsona baten alde.

Esteka honetan, Ahalordetze erregistro orokarren ohiko galderak ikusiko dituzu.

FZAO 43, 44. 45 y 46 artikuluak


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali