www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900007749

Nola zergapetzen da ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan irabazpidezko ondasunen sozietatea desegitea?Irabazpidezko sozietateen edo foru-komunikazioen ezkontza-erregimena desegiteak ez du zertan ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga ordaindu, araubide horren ondorioz gehiegizko esleipen saihesgarria edo saihestezina gertatzen bada ere.

Gehiegikeria saihestearen kontzeptua ulertzeko, bi adibidetara joko dugu:

Saihets daitekeen gehiegizkoaren kontzeptua: beste banatzeko modua dagoenean eta, ondorioz, gehiegizkoa txikiagoa denean (ondasun bakoitzarengatik aitortutako balioaren arabera, batek besteak baino gehiago eramango du). Xede horiez, etxebizitza eta eranskinak unitate baten moduan zenbatuko dira.

Adibidez:
 • 1. adibidea: 400.000 euroko etxebizitza dute eta dirutan 150.000 euro gehi 50.000 euroko autoa.

  A etxebizitzarekin geldituko da eta B diru nahiz autoarekin. Hala, Ak Bri bere diruarekin (edo mailegua eskatuz) ordainduko dio jaso duen gehiegizkoagatik.

  Adjudikazioaren gehiegizkoa dago, baina “saihestezina” da ondasunen balorazioa desberdina delako.

 • 2. adibidea: 400.000 euroko etxebizitza dute eta dirutan 150.000 euro gehi 50.000 euroko autoa.

  A etxebizitza eta autoarekin geldituko da eta B diruarekin. Hala, Ak Bri bere diruarekin (edo mailegua eskatuz) ordainduko dio jaso duen gehiegizkoagatik.

  Adjudikazioaren gehiegizkoa dago, baina “saihets daiteke”, Bri autoa adjudikatuta, gehiegizkoa txikiagoa bailitzateke.

 • 3. adibidea: Bilbon 400.000 euroko etxebizitza dute eta Castron 200.000 eurokoa. Dirutan 200.000 euro dituzte.

  A bi etxeekin gelditzen bada eta bere diru edo mailegu baten bidez ordaintzen badio, saihets daitekeen adjudikazioaren gehiegizkoa dago.

 

600 eredua

600 eredua: Irabazpidezko ondasunen sozietateari ondasunak eskuratzea (T05)

Eman beharreko urratsak:
 1. Bete 600 eredua.
 2. Bilboko Bizkaiko Foru Ogasunean edo hipoteka-erregistroaren likidazio-bulegoetan (aurkezpen-tokia) eredua betea (eta ordainketa egina dagoela egiaztatuta) entregatzea, honako dokumentazioarekin batera:
  • Judizialki onartu ostean, banandu edo dibortziatzearen ondorioz, hitzarmen arautzailea duen lege-epaiaren edo irabazpidezko ondasunen sozietatea desegiteari buruzko eskritura publikoaren originala eta fotokopia.
  • Ezkontideen IFZren fotokopia.

Aurkezteko epea: Autolikidazioa, agiriekin batera, 30 egun baliodunen epean aurkeztuko da, egintza edo kontratua egiten denetik zenbatzen hasita. Dokumentu judizialak direnean, egintza edo kontratua ebazpen judiziala irmoa den egunean gauzatuko da.

Derrigortasun telematikoa: Jarraibide harturik bere xedapen gehigarri bakarraren lehen apartatuan ezartzen duena BFAren azaroaren 24ko 100/2020 Foru Dekretuak, zeinaren bidez aldatzen baita, Administrazio Elektronikoaren arloan, BLHko Zergak Kudeatzeko Erregelamendua, gestoriek eta notariotzek telematikoki aurkeztu beharko dute, nahitaez, poliza-agirien eta eskritura publikoen kasuan eta 2021eko urtarrilaren 1etik sortutako zerga-egitateei dagokienez, OE eta EJD zergaren 600 eredua.

Era berean, nahitaezkoa izango da partikularren arteko mailegu-kontratuak telematikoki aurkeztea, L20 inprimakiaren bidez.

Estekak:


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali