www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900007741

Nola zergapetzen da ondare eskualdaketa eta EJDaren gaineko zergan partikularren arteko mailegua?Ondare-eskualdaketen zergaren araberakoa da, baina salbuetsita dago.

Zerga-oinarria: uzten den zenbatekoa.

600 eredua betetzeko argibideak:

Kontratuan esku hartzen duen mailegu-hartzaile bakoitzeko inprimaki bana aurkeztuko da, irabazpidezko ondasunen araubidean dauden senar-emazteen kasuan izan ezik. Halakoetan, edozein ezkontide jarriko da bereizi gabe.

Mailegua jasotzen duten pertsonek zerga-egoitza Bizkaian izan beharko dute.

Kontratuaren edukia:
 • Parte hartzen duten pertsonak identifikatzea
 • Nahasitako aldeen NANa eta zerga-helbidea
 • Uzten den zenbatekoa, itzultze-epea, interes-tasaren aipamena (interesik eskatzen ez bada, azaldu dokumentuan)
 • Nahasitako alde guztien data eta sinadura

Partikularren arteko mailegua

Eman beharreko urratsak:
 1. 600 eredua bete
 2. Telematikoki, , Zerbitzuan identifikatu eta sartzeko sistemen bidez (Bak,BakQ, NAN elektronikoa, etab.).
 3. Hurrengo dokumentazioa erantsita:
  • 600 eredua beteta.
  • Mailegu-kontratua.
  • Bankuko frogagiria/sarrera (mailegua formalizatu aurretik mailegu-emailearen eta mailegu-hartzailearen artean egina).
  • Bizkaian bizi ez diren mailegu-emaileen NANa.

Aurkezteko epea: Autolikidazioa, agiriekin batera, 30 egun baliodunen epean aurkeztuko da, egintza edo kontratua egiten denetik zenbatzen hasita.

Derrigortasun telematikoa: Jarraibide harturik bere xedapen gehigarri bakarraren lehen apartatuan ezartzen duena BFAren azaroaren 24ko 100/2020 Foru Dekretuak, zeinaren bidez aldatzen baita, Administrazio Elektronikoaren arloan, BLHko Zergak Kudeatzeko Erregelamendua, gestoriek eta notariotzek telematikoki aurkeztu beharko dute, nahitaez, poliza-agirien eta eskritura publikoen kasuan eta 2021eko urtarrilaren 1etik sortutako zerga-egitateei dagokienez, OE eta EJD zergaren 600 eredua.

Era berean, nahitaezkoa izango da partikularren arteko mailegu-kontratuak telematikoki aurkeztea, L20 inprimakiaren bidez.

Estekak:

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali