www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900007657

2019 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren ereduak Os propongo, como texto para el aviso el siguiente: Aviso Las Órdenes Forales 1973/2018, 1974/2018, 1975/2018 y 1976/2018, de 28 de noviembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas (BOB num. 236, de 10 de diciembre de 2018) aprueban los nuevos modelos 650, 650-V, 651, 651-V, 652 y 653 que entrarán en vigor el 1 de enero de 2019. Los modelos actuales quedarán derogados a fecha 31/12/2018. Oharra Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren azaroaren 28ko 1973/2018, 1974/2018, 1975/2018 eta 1976/2018 foru aginduek (BAO, 236 zk., 2018ko abenduaren 10ekoa) 650, 650-V, 651, 651-V, 652 eta 653 eredu berriak onesten dituzte, zeinak 2019ko urtarrilaren 1ean indarrean jarriko diren. Gaur egungo ereduak 2018/12/31n indargabetuta geratuko dira.Oharra

Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren azaroaren 28ko 1973/2018, 1974/2018, 1975/2018 eta 1976/2018 foru aginduek (BAO, 236 zk., 2018ko abenduaren 10ekoa) 650, 650-V, 651, 651-V, 652 eta 653 eredu berriak onesten dituzte, zeinak 2019ko urtarrilaren 1ean indarrean jarriko diren.

Beraz, gaur egungo ereduak 2018/12/31n indargabetuta geratuko dira.

Inprimaki ereduko esteka:

 


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali