www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900006872

Katastro eta OHZren web orria Gure GidanKatastro eta Ondare higiezin zerga orri bakar batean barne hartzen ditu.

OHZren Zerga oinarria balio katastrala denez, katastro eta Ondare higiezin zergaren orri berean kokatzen dira.

 1. Ezkerreko blokea Katastroko gaiei buruzkoa da:
  • Gai orokorrak: Zerga araubidea, Ondare higiezina motak eta kontzeptuak. Halaber
   Katastroko titularren kontzeptu eta kasuistika.
  • Prozedurak eta eskaerak: Katastro aldaketako deklarazioa, besteak beste obra berriaren deklarazioa, segregazio eta agregazioak, erabilera. Halaber Katastroko ziurtagiriak eta kontsultak eta
   Eslei daitekeen gutxieneko balioko kontzeptu eta eskaeraren prozedura.
  • Katastroko berrikuspena: Balio-txostena kontsultatzea
  • Informazioaren erabilera eta baliagarritasuna:
   Ondasun higiezinengatik ez-egoiliarrei ordainarazitako errenta Ondarearen, OHZaren eta PFEZaren gaineko zergetan
 2. Eskuineko blokea Ondare Higiezin Zergaren gai batzuei buruzkoa da:
  • Zergaren gai orokorrak: Zerga araubidea, nortzuk daude behartuta, zerga oinarria eta zerga honen menpe ez dauden kasuak, salbuespenak, zerga egitatea, kuota, hobariak, zerga-tasak, Sortzapena eta zergaldia.
  • Agiriak / Ohiko galderak: Jabetasuna eta helbideratze, zuzenketak eta erreklamazioak, epeak eta ordaintzeko erak eta Landa katastro.

Gure Gida


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali