www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900006452

176/2016 FD Pertsona Fisikoen Errentaren eta Sozietateen gaineko Zergan 2017. urtean monetaren balio-galera zuzentzeko aplikatuko diren koefizienteak.Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan 2017. urtean monetaren balio-galera zuzentzeko aplikatuko diren koefizienteak.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauak kostu bidezko edo dohaineko eskualdaketen xede diren ondare-elementuen eskuratze-balioa zehazteari buruz xedatzen duena betetzeko, ondoren adierazten diren eguneratze-koefizienteak aplikatuko zaizkie 2017ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei:

Ekitaldiak Koefizienteak
1994 eta aurrekoak 1,569
1995 1,666
1996 1,605
1997 1,569
1998 1,534
1999 1,492
2000 1,442
2001 1,388
2002 1,339
2003 1,302
2004 1,264
2005 1,224
2006 1,183
2007 1,151
2008 1,105
2009 1,102
2010 1,084
2011 1,051
2012 1,028
2013 1,012
2014 1,010
2015 1,010
2016 1,010
2017 1

Hala ere, ondare-elementua 1994ko abenduaren 31n eskuratua bada, 1995eko koefizientea aplikatuko da.

Sozietateen gaineko Zergan 2017. urtean monetaren balio-galera zuzentzeko aplikatuko diren koefizienteak.

2017. urtean hasiko diren zergaldietan, honako hauek izango dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauan aurrez ikusten diren koefizienteak:

Ekitaldiak Koefizienteak
1984ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoak 2,446
1984 2,222
1985 2,051
1986 1,931
1987 1,839
1988 1,757
1989 1,673
1990 1,608
1991 1,554
1992 1,507
1993 1,494
1994 1,465
1995 1,398
1996 1,348
1997 1,326
1998 1,380
1999 1,330
2000 1,241
2001 1,223
2002 1,203
2003 1,185
2004 1,171
2005 1,149
2006 1,128
2007 1,089
2008 1,062
2009 1,051
2010 1,049
2011 1,036
2012 1,027
2013 1,021
2014 1,021
2015 1,015
2016 1,008
2017 1

Hona nola aplikatuko diren goiko zenbakian ezarritako koefizienteak:

  1. Eskuraketa-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren gainean, ondare-elementua zein urtetan eskuratu edo ekoitzi zen kontuan hartuta. Hobekuntzei aplikatu beharreko koefizientea hobekuntzok egin diren urteari dagokiona izango da.
  2. Amortizazioen gainean, egin diren urteko kontabilitatearen arabera.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali