www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900005831

Aitorpena/autolikidazioa aurkeztean egin behar diren aukerakHonako aukera hauek egin behar direla autolikidazioa aurkezten denean, baina aukerok, gero, epe hautan aldatu ahal izango dituzte:

 1. Zergaren autolikidazioa egiteko borondatezko epea amaitu arte aldatu ahal izango dira.
  • Atzerrian egindako lanengatik jasotzen diren lan-etekinen salbuespena.
  • Desgaitasunagatiko edo mendekotasunagatiko kenkaria borondatezko aitorpen-aldia amaitzen den egunera arte zuzendu ahal izango da, edo epe hori amaitu arte, betiere Zerga Administrazioak ekintzarik egin ez badu, zergapeko pertsona jakitun dela, zerga-betebeharraren elementu guztiak edo batzuk aitortzeko, erregularizatzeko, egiaztatzeko, ikuskatzeko, ziurtatzeko edo likidatzeko.
  • Ekonomia-jarduerak sustatzeko kenkariak; (88, 89 eta 90. artikuluak.)
  • Berrikuntza bultzatzeko Europako funtsetan inbertitzeagatiko kenkaria
  • Negoziatzeko onartuta dauden baloreen ondoriozko ondare-irabazientzako aukerako tributazio-araubidea; hogeita laugarren xedapen gehigarrian arautzen da.
  • Dohaintzengatiko kenkaria (91 artikulu).
  • Nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko kenkaria (92.2 artikulu)
  • IV. TITULUKO VI bis kapituluko araubide berezien aplikazioa:
   1. Lekualdatutako langileak (56 bis)
   2. Ekintzailetzari, berrikuntzari eta jarduera ekonomikoren garapenari lotutako funtsak kudeatzearen zioz lortutako lan-etekinak (56.ter artikulu)
   3. Ordainsari espezifikoak ekintzailetzaren esparruan (56 quater)
 2. Zergaren autolikidazioa egiteko borondatezko epea amaitu ondoren aldatu ahal izango dira, baina Zerga Administrazioak aurretiazko errekerimendurik egin ez badu.
  • Aparteko mozkinen berrinbertsioa.
  • Aurreko ekitaldietako saldo negatiboen konpentsazioa.
  • Baterako tributazioa aukeratzea. Aitorpena norberaren borondatez aurkezteko aldia amaitutakoan hautapena behin bakarrik aldatu ahal izango da.
 3. Jarduera ekonomikoak garatzen dituzten zerga honen zergadunei ere aplikatuko zaie, izaera horretako etekinei dagokienez, Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduaren 48. artikuluan aurreikusitakoa.
Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali