www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900005575

ZuzenketaHauxe da zuzenketa: jasandako kuota zuzentzea oker kalkulatu delako edo zerga-oinarria aldatu delako.

Zuzenketaren ondorioz jasandako kuota gehitzen bada, kenkariaren zuzenketa subjektu pasiboak faktura zuzentzailea jasotzen duen zergaldiko autolikidazioan edo hurrengo aitorpenetan egin daiteke zergaren sortzapenetik edo zerga-oinarria aldatu duen inguruabarra gertatzen denetik lau urte pasatu baino lehen.
Zuzenketa eragiten duena ez bada zerga-oinarriaren aldaketa, faktura zuzentzailea egiten denetik urtebete pasatu baino lehen egin behar da.

Zuzenketaren ondorioz jasandako kuota gutxitzen bada, kuota nahitaez murriztu behar da; hona prozedura:

  • Zuzenketa Zuzenbidea oinarritutako erroreak edo zerga-oinarriaren aldaketak eraginez gero: faktura zuzentzailea jasotzen den zergaldiko autolikidazioan murriztu behar da.
  • Konkurtsoa gertatzen bada edo konkurtso-berrintegrazio baten ondorioz edo, hasierako eroslea edo eskuratzailea ere konkurtsoan egonik, konkurtsoaren barruan egiten den aurkaratze baten ondorioz kargapeko eragiketa baliorik gabe geratzen bada, zuzenketa jasandako kuotak kentzeko eskubidea sortu den zergaldiko autolikidazioan egin behar da eta ezin da aplikatu errekargurik ez berandutza-korriturik.
  • Arrazoia besteren bat bada, autolikidazio zuzentzailea aurkeztu behar da eta bidezko errekargua eta berandutza-korrituak aplikatu behar dira.

Informazio gehiago

Lotutako orrialdeak

Egindako kenkarien zuzenketak


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali