www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900005569

Erregularizazio sistematikoa erregularizazio-aldianInbertsio-ondasunak eskuratzean edo inportatzean jasaten diren kuotak ondoko kasuan erregularizatu behar dira: baldin eta ondasuna eskuratzen jartzen denetik (edo erabiltzen edo jardunean jartzen denetik, geroago gertatzen bada) egutegiko hurrengo 4 urteetan (ondasuna lursaila edo eraikina izanez gero, 9 urte) kuota jasan den urtean aplikatutako kenkari-ehunekoaren eta urteko behin betiko kenkari-ehunekoaren artean dagoen diferentzia 10 puntu baino gehiagokoa bada.

Erregularizatzeko prozedura:
  1. Ondasuna erosi den urteko kenkaria hartzen da oinarritzat.
  2. Zenbateko horretatik hauxe kendu behar da: erregularizazioa egiten den urtean jasandako kuotari urte horretako behin betiko ehunekoa aplikatuz gero aplikatu behar litzatekeen kenkaria.
  3. Diferentzia 5ez zatitu behar da (ondasuna lursaila edo eraikina izanez gero, 10ez). Zatidura positiboa bada, sartu beharreko kopurua da; aldiz, negatiboa bada, ken daitekeen zenbatekoa da.

Beraz, ekitaldi bakoitzean honela egin behar da erregularizazioa, bidezkoa izanez gero:

[(kuota jasan den urteko hainbanaketa % - erregularizazioa egiten den urteko hainbanaketa %) x inbertsio-ondasuna eskuratzean jasandako BEZaren kuota] x 1/5 edo 1/10

  • Kopuru positiboa = Sarrera osagarria
  • Kopuru negatiboa = Kenkari osagarria

Informazio gehiago


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali