www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900004553

Atzerriko egoiliar batek, atzerrian aktiboan dagoen funtzionarioa bada, zelan ordaindu behar ditu zergak? .Bizkaian zergak ordaintzeko betebeharraren kasu bereziak, PFEZ Foru Arauaren arabera, hau aplikatuko zaie nazionalitate espainiarra duten pertsonei, haien ezkontideei -legez bereizita ez badaude- eta haren mendeko seme-alaba adingabeei, baldin eta, zerga honen Bizkaiko araudiaren mende lotuta egonik, ohiko egoitza atzerrira aldatzen badute honako arrazoia, funtzionario publikoa izateagatik.

Kasu honetan ezin du arautegiaren 9.17 artikuluan ezarritako salbuespena hautatu, ez baitu betetzen hori aplikatzeko eskatzen diren beharkizun batzuk.

Aitzitik, hala balegokio, egikaritzen diren artikulu hauetan jasotako gehiegikerien araubideari atxiki dakioke: PFEZren Erregelamenduaren 13. artikulua edo PFEZren Foru Arauaren 92.2 artikuluan araututako zergapetze bikoitzagatiko kenkariari buruzkoa. Hau da, kargatik salbuetsitzat jo daiteke destinoa atzerrian duten funtzionario publiko espainiarrek jasotzen duten gaindikina, Espainian destinatuta egonez gero lortuko lituzketen guztizko ordainsarien gainean, edo lan-etekin horiei dagokien kuota osoaren % 50ari dagokion kenkaria aplikatu. Bi onura fiskal horiek bateraezinak dira elkarren artean

Informazio gehiago

Lotutako orrialdeak

Gehiegizko erregimena


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali