www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900004381

Nork aplika dezake Kenkaria desgaitasun edo mendetasunagatik?Berezko desgaituak kenkaria praktika dezake (baldin eta % 33 badu ezgaitasun berdineko graduagatik ezagututa edo goragoa) ezkontidea edo izatezko bikotekidea, edo mendean dauden senideek.

Desgaitu edo mendeko pertsonak PFEZren autolikidazioa aurkezten badu zerga hau dela eta, bi aukera edukiko ditu: kenkaria osorik aplikatzea bere aitorpenean, edo kenkari osorik aplika dezala beraz arduratzen den zergadunak. Bigarrena hautatzen badu eta desgaitu edo mendeko pertsona hori zergadun batzuen kargura badago, kenkaria zati berdinetan hainbanatu eta aplikatuko da haien artean.

Familiarrak: Zergadunaren ondorengo edo aurreko bakoitzeko, laugarren gradurainoko (berau barne) albo-ahaide bakoitzeko, baldin eta:

  • Urritasuna badauka (%33 baino gehiago).
  • Zergadunaren mendean/zergadunarekin bizi badago.
  • Beraren urteko errentak (salbuetsiak zenbatu gabe) lanbide arteko gutxieneko soldata baino gehiago ez badira. Adina ez da kontuan hartuko.

Beste pertsonak familiarrak ez direnean baino 65 urteko edo horik gorako pertsona bakoitzeko, baldin eta: Urritasuna badauka, zergadunarekin bizi bada eta eraren urteko errentak (salbuetsiak zenbatu gabe) lanbide arteko gutxieneko soldata baino gehiago ez badira.

Kenkari hau aplikatu ahal izango da desgaitua edo mendekoa den pertsona adingabeak babesteko eskumena duen entitate publikoaren aurrean hitzartutako tutoretza edo harrera dela-eta zergadunari lotuta dagoen adingabea bada, eta haren errenta aurreko lerroaldean adierazitako kopurua baino handiagoa ez bada.

Foru arau honetan % 65eko desgaitasun-maila edo handiagoa duten desgaituen alde aurreikusitako xedapen espezifikoak desgaitasuna duten pertsonei aplikatuko zaizkie, baldin eta, Kode Zibilaren XI. tituluan xedatutakoaren esparruan, ordezkaritza-ahalmena badute eta kuradoretzaren mende badaude, maila horretara iritsi ez arren.

Informazio gehiago


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali