www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900004340

Badute inolako zerga-hobaririk atzerrian egindako lanen etekinek?Bai, baldintza jakin batzuk betez gero; arautegiaren arabera bi zerga-onura daude, baina bateraezinak dira:

 • Kargatik salbuetsitako saria (Gehiegikerien araubidea): Kargatik salbuetsitako saria da atzerrian ari diren langileek Espainian jardunez gero jasoko lituzketen ordainsarien gainetik jasotzen duten diru kopurua.

  Zerga-ondoreetarako atzerriko langileen gaindikinen araubidea aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da lan-ondoreetarako lantokia aldatzea eta ondorioz langileak 9 hilabete baino luzeago udalerri berean bizi behar izatea. 9 hileko aldia etengabea izan behar da, baina zerga-ekitaldi har ditzake.

 • Salbuespena atzerrian egindako lanengatik.

  Baldintzak:

  1. Lortutako errentak lanaren etekinak izan behar dira.
  2. Errentak atzerrian egindako lanaren ondoriozkoak izan behar dira (langilea atzerrian dagoen lan-zentro batera joan behar da).
  3. Lanak egoiliarra ez den enpresa edo erakunde batentzat egin behar dira, edo atzerrian dagoen establezimendu iraunkor batentzat. Salbuespena ondoko kasuan bakarrik aplikatu daiteke: zergadunak egindako jarduerak irabaziak ekarri badizkio egoiliarra ez den erakundeari edo establezimenduari, hau da, abantaila edo onuraren bat ekarri badio, edo balio erantsia eman badio.
  4. Lanak egin diren lurraldean PFEZ bezalako edo haren antzeko zerga bat aplikatu behar da.
Muga

Atzerrian emandako egunetan sortu diren ordainsariei aplikatuko zaie salbuespena, eta urtean 60.100 eurokoa izango da gehienez.

Bateragarritasuna

Salbuespen hau eta sarien araubide orokorra bateragarriak dira.

13/2013 Foru Arauaren 92.2 artikuluan araututako nazioarteko zergapetze bikoitzagatiko kenkaria (2019ko ekitalditik aplikagarria):

Zergadunaren errenten artean atzerrian zerbitzuak modu iraunkorrean ematearen ondoriozko lan-etekinak sartzen direnean, zergadunak kenkari bat egin ahal izango du artikulu honen aurreko paragrafoan araututakoarekin bateraezina den nazioarteko zergapetze bikoitz alternatiboa saihesteko; kenkari hori aipatutako lan-etekinei dagokien kuota osoaren zati baten % 50ekoa izango da.

Paragrafo honetan xedatutakoa aplikatzeko, zergadunak zergaldiko ehun eta laurogeita hiru egun baino gehiago eman beharko ditu atzerrian, aurreko lerrokadan aipatzen diren etekinak eratortzen dituen lan-kontratuari dagozkion eginkizunak betetzen; nolanahi ere, errendimendu horiek atzerrian bakarrik egin beharko dira.

Loturak

Informazio gehiago


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali