www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900004008

347 inprimakiaren berritasunak 2014ko ekitaldirako (2015ean aurkeztekoa)Informazioa eman behar dutenak

Aitorpena aurkeztu behar dutenen artean sartuko dira bai jabetza horizontalaren araubideko ondasun-erkidegoak, bai gizarte izaerako zenbait entitate edo establezimendu, salbuespen batzuekin.

Informatzio emateko salbuetsita

Behartuta dauden ereduak 140/2014 eta 340/2014 aurkeztera, salbuetsita egondo dira.

Aitorpenaren edukia

Administrazio publikoek pertsona edo entitate berari ematen dizkioten diru-laguntza guzti-guztiak aitortu behar dira, haien zenbatekoa edozein dela ere, eta nahiz eta diru-laguntzok 3.005 eurotik gorakoak izan edo ez.

2014ko urtarrilaren 1etik kutxa-irizpidearen araubide berezia sortu denez, araubide horretan dauden subjektu pasiboek nahiz haien eragiketen hartzaileek 347 ereduan bereizita jaso behar dituzte urte naturalaren barruan sortutako zenbatekoak: batetik, sortzapenari buruzko erregela orokorraren arabera; bestetik, kutxa-irizpidearen araubide bereziko irizpideen arabera. Hortaz, eragiketa bera gutxienez birritan erregistratu beharko da.

Bestalde, kutxa-irizpidearen araubide berezian dauden subjektu pasiboek, jabetza horizontalaren araubideko ondasun-erkidegoek eta kutxa-irizpidearen araubide bereziak eragindako eragiketen hartzaile direnek aurkeztu beharreko informazioari dagokionez, adierazi behar da aurreko horiek guztiak urteko zenbateko osoei buruzko informazioa soilik eman behar dutela; ez dute, beraz, informazio hori hiruhilekotan banatu behar.

Subjektu pasiboa hartzaile den eragiketak alderdi euren artean egindako beste eragiketetatik bereiz adieraziko dira (subjektu pasiboa inbertsioa)

Aitortu behar ez diren eragiketak

Negozio-lokalen errentatzailek, errentariek aipaturiko alokairu-eragiketak informa ditzaten behar bezala neurrian 180 ereduan (errentatzailearen identifikazioa, helburu osoa eta katastroko erreferentzia / alokatutako higiezin hiritarraren zenbaki finkoa), eragiketa horietatik salbuetsita geratuko dira.

Nola bete hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena

Hala behar denean, eragiketa zein enpresaburu edo profesionalekin egin den, establezimendua dagoen Estatu kideak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako hari esleitutako identifikazio fiskaleko zenbakia.

 


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali