www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900003519

Sozietateen pareko Ondasun erkidegoei 1/2011 FAren 58.14 artikuluaren salbuespena aplikatzen zaie?Baliozko erantzuna indarrean dagoen arautegia egun honetatik aurrera aplikatuz: 2014/01/01

Bai, sozietateen pareko erakundeak direnez gero, aipatutako salbuespena aplikagarria zaie; ildo horretan, murrizketa- eta desegite-eragiketek baino ez dute zerga ordaindu behar.

OE-EJD 1/2011 NF 58.14 art. Salbuespen objetiboak.

Sozietateak eratzea, kapitala gehitzea, Bazkideen ekarpenak, sozietatearen kapitala gehitzea eragiten ez badute, eta Sozietatearen benetako zuzendaritzaren egoitza edo sozietate-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikora aldatzea, Europar Batasunaren kide den estatu batean egon ez badira.

PFEZ FA 24.3 artikuluaren arabera, higiezinen errentamendua eta salerosketa bakarrik joko da ekonomia-jardueratzat baldin eta jarduera hori antolatzeko pertsona bat badago, lan-kontratuarekin, lanaldi osoan eta jarduera horretarako dedikazio esklusiboarekin.

Horri dagokionez, honako hauek ez dira kontratatutako pertsonatzat hartuko:

  • batetik, zergadunaren ezkontidea, izatezko bikotekidea (2003ko maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoarekin bat eratutako bikotea bada)
  • edo aurrekoa,
  • ondorengoa,
  • edo bigaren graduko alboko ahaidea, ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkontza, izatezko bikotearen eraketa edo adopzioa izan daiteke); bestetik, zergadunarekin pertsona lotutzat jotzen direnak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 42.3 artikuluaren ezartzen denaren arabera.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali