www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900003518

Zerga oinarriak zergapeko sozietate eragiketak. 600 eredua aurkeztea beharrezkoa da 1. Sozietateak eratzea. Besteak beste:
  1. Sozietate zibilak.
  2. Sozietate mugatuak.
  3. Lan-sozietate mugatuak (salbuespena).
  4. Sozietate anonimoak.
  5. Lan-sozietate anonimoak (salbuespena).
  6. Kooperatiba-sozietateak.
  7. UTEak: aldi baterako enpresa-elkarteak (salbuespena).
  8. AIEak: Interes bereziko elkarteak.
  9. Enpresa-jarduerak gauzatzen dituzten ondasun-erkidegoen eraketak.
  10. Mortis causa jatorriko ondasun-erkidegoak, jarduerak gutxienez 3 urtez jarraitzen duenean edo jarraitu behar duenean indibisioan. 3 urte bete baino lehen lanpostua utziz gero, itzultzeko eskubidea sortuko luke.
  11. Sozietatekoak ez diren pertsona juridikoak, betiere irabazi-asmoa badute.
  12. Kontu-kontratuak partaidetzan.
  13. Ontzien jabekidetza (enpresa-jardueretara bideratzen direnak: arrantza, kabotajea, charterra, alokairua, etab.).
  14. Egoitza soziala eta zuzendaritza eraginkorraren egoitza EBtik kanpo duten edo EBkoak diren erakundeen establezimendu iraunkorrak edo sukurtsalak Bizkaian, kontzeptu eta baldintza bereko zerga baten tributua ordaintzeko betebeharrik ez dutenak.
 2. Aurrekoen kapital-gehikuntzak (besteak beste). Salbuetsitakoek ere salbuespena dute hemen.

  Ondasun-erkidegoetan kapitala gehitu dela ulertuko da jarduera gauzatzeko ondasunak eta eskubideak bateratzen direnean.

 3. Kapital-murrizketa: aurrekoena (besteak beste). Hemen ABEEak eta AIEak bakarrik daude salbuetsita.

  Ondasun-erkidegoetan, kapitala gutxitu dela ulertuko da jarduera gauzatzeko bateratze-lana egin duten ondasunak edo eskubideak kentzen direnean, eratze-bidean nahiz gehitze-bidean.

 4. Aurrekoak desegitea eta/edo likidatzea (besteak beste). Hemen ABEEak eta AIEak bakarrik daude salbuetsita.
 5. Bazkideek sozietate-galerak konpontzeko egindako ekarpena egiaztatzen duten agiriak.
 6. Bat-egite, zatiketa, jarduera-adarraren ekarpen, truke eta abarreko eragiketak egiaztatzen dituzten agiriak, baldin eta lotutako sozietate-eragiketak gertatzen badira (lehen aipatutakoak). Oro har, salbuetsiak.
 7. Sozietate baten zuzendaritza eraginkorraren egoitza edo egoitza soziala Bizkaiko Lurralde Historikora lekualdatzea, Europar Batasunekoa ez den estatu batetik datozenean, edo, hala denean, antzeko zergarik ordaindu ez duenean.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali