www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900003488

Zeintzuk dira ondasun eta eskubide salbuetsiak? 1. Euskal Kultura Ondarea, Espainiako Ondare Historikoa eta Autonomia Erkidegoetako Ondare Historikoa osatzen duten ondasunak (kalifikatuak eta inskribatuak, beren arauetan ezarritakoaren arabera).
 2. Arte-objektuak eta antigoaleko gauzak, baldin eta, hala badagokio, ezartzen diren kantitateak baino balio txikiagoa badute, eta jabeek gutxienez hiru urtez museoei edo irabazi-asmorik gabeko kultura-erakundeei gordailu iraunkorrean lagatako artelanak eta zaharkinak, erakustaldi publikorako, bai eta artisten berezko lanak ere, egilearen ondarean dagoen bitartean.
 3. Etxeko ostilamendua,
 4. Pentsio-planetako eta BGAEetako eduki ekonomikoko eskubideak.
 5. Jabetza intelektual edo industrialetik eratorritako eskubideak, egilearen ondarean dauden bitartean eta jabetza industrialaren kasuan jarduera ekonomikoei atxikita ez dauden bitartean.
 6. Errendimenduak salbuetsita dituzten baloreak, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 14 (errenta salbuetsiak)
 7. Jarduera ekonomikoa garatzeko beharrezkoak diren pertsona fisikoen ondasunak eta eskubideak, eta erakundeen kapitaleko edo ondareko partaidetzen gaineko jabetza osoa, jabetza soila eta biziarteko gozamen-eskubidea, betiere, Ondarearen gaineko Zergaren 6. artikulua.
 8. Zergadunaren ohiko etxebizitza, gehienez 400.000 euro.
 9. Berrikuntza, jarduera ekonomikoaren finantzaketa eta ekoizpen-kapitalizazioa bultzatzeko Europako funtsetako partaidetzak, baldin eta zergadunaren ondarean bost urtez jarraitzen badute, eskuratze-datatik zenbatzen hasita.
  Ez da urratutzat joko partaidetzen titularra epea amaitu baino lehen hiltzen bada.
 10. Lekuz aldatutako langileen araubide berezia aukeratu duten zergadunen ondasun eta eskubideak, atzerrian daudenak.
 11. Entitateetako akzio eta partaidetzak, baldin eta zergadunak edo zergadunak PFEZren 90. artikuluan ezarritako kenkaria aplikatu badezake (Mikroenpresetan, enpresa txiki edo ertainetan, enpresa sortu berri edo berrietan, berritzaileetan edo ekonomia zilarreztatuarekin lotutakoetan inbertitzeagatiko kenkaria).
 12. Artikulu honetan aipatzen diren eduki ekonomikoko akzioak, partaidetzak edo eskubideak. PFEZren 56 quater (ekintzailetzaren arloko ordainsari espezifikoak).
 13. Ingurumen-mugek eragindako lurrak eta naturguneak, haien aprobetxamendua murrizten badute, landare-formazioek karbonoa xurgatzeko gaitasuna sustatzen laguntzen dutela iritzita.
Loturak

Informazio gehiago


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali