www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900003409

Nolakoa da peritu-tasazio kontrajarriaren prozedura?Peritu-tasazio kontrajarriaren prozedura balioa egiaztatzeko egintzaren (BEE) ondoriozko balorazioa aurkaratzeko idazkia aurkeztutakoan hasten da.

Kontuan eduki behar da PTKren prozedurak bi muga ezartzen dizkiola balorazioari: beheko muga autolikidazioan aitortutako balioa da eta goiko muga BEEn finkatutako balioa (gutxieneko balio eratxikigarria).

PROCESO
 1. Espedientea Administrazioari bidali beraren perituek balorazio berria ezar dezaten:

  BEEn balorazioa ezartzen da (GBE) foru dekretu batean ezarritako irizpideak eta koefizienteak aplikatuta (irizpide eta koefiziente horiek urtero eguneratzen dira foru agindu bidez).

  BEEren aurkarapena aurkeztutakoan Administrazioak bere teknikarien (perituen) esku jartzen du espedientea eta PTKren prozedura hasten da. Zergapekoari jakinarazten zaio prozedura hori hasi dela.

 2. Administrazioaren perituen balorazioa jakinarazi zergapekoari.

  Perituen irizpena (balorazioa) jakinarazi ondoren zergapekoak 2 hileko epealdia dauka honetarako (batzuetan lehenengo egiaztapenerako perituen irizpena erabiltzen da; hala bada, irizpena berriz jakinarazi behar da):

  1. Atzera egiteko (epealdia agortu).

   Zergapekoak atzera egiten badu, PTKren prozedura amaitutzat jotzen da eta likidazioa egiten da zerga-oinarritzat kopuru hauetatik txikiena hartuta: perituen irizpenean ezarritako balioa (aitortutako balioa baino gehiago izanez gero) eta gutxieneko balio eratxikigarria.

  2. Alderdiaren peritu-tasazioa aurkezteko.

   Tasazioa baloratu beharreko ondasunarekin bat datorren titulua daukan peritu batek egin behar du. Perituaren gastuak zergapekoak ordaindu behar ditu.

   Barrukoa: tasazio bat alderdiaren peritu-tasaziotzat onartzeko bi baldintza bete behar dira:

   • Perituak ondasuna baloratzeko titulu egokia edukitzea (esaterako, ingeniari tekniko batek ezin ditu baloratu etxebizitzak, baina pabiloi industrialak bai).
   • Ondasun bat bakarrik baloratu behar da. Esaterako, ezin da onartu ondoko etxebizitzaren edo inguruko etxebizitza baten tasazioa. Aldiz, bankuak mailegua emateko egindako tasazioa onartzen da. Balorazioa aurkaratzeko froga modura lehendik aurkeztuta badago ere, izapide honetan berriro aurkeztu behar da alderdiaren peritu-tasazioa izan dadin.
 3. Zergapekoaren alderdiaren peritu-tasazioa aurkeztu (2B aukera). Bi gauza gerta daitezke:
  • Alderdiaren peritu-tasazioaren balorazioa Administrazioarena baino txikiagoa izatea eta bien arteko aldea 120.000 euro eta %10 baino gutxiago (gauza biak gertatu behar dira).

   Hau gertatuz gero (3A), ez dago zertan izendatu beste peritu bat: behin betikotzat hartzen da zergapekoaren perituaren balorazioa eta PTK amaitutzat jotzen da. Balorazio hori likidazio osagarrirako zerga-oinarritzat hartzen da, baldin eta ez bada egiaztatuko balioa (GBE) baino gehiago, ez autolikidazioan aitortutako balioa baino gutxiago.

  • Alderdiaren peritu-tasazioaren balorazioa Administrazioarena baino handiagoa izatea eta bien arteko aldea 120.000 euro edo %10 baino gehiago (bietako bat gertatu behar da).

   Hau gertatuz gero (3B), beste peritu batengana jo behar da. Gero beste peritu bat izendatu dela jakinarazten da eta beraren ordainsarien berri ematen da. 15 eguneko epealdia dago ordainsarien kopurua jartzeko. Bi aukera daude:

   • Atzera egin, hots, 15 eguneko epealdian diru kopuru hori jarri ez.

    Hori eginez gero, PTKren prozedura amaitutzat jotzen da eta Administrazioaren perituak finkatutako balioa hartzen da aintzat, baldin eta ez bada egiaztatuko balioa (GBE) baino gehiago, ez aitortutako balioa baino gutxiago..

   • Hirugarren perituaren ordainsarien zenbatekoa jarri.
 4. Hirugarren perituaren ordainsarien zenbatekoa jarri.

  Hirugarren perituak bi hilabeteko epealdia dauka balorazioetako bat berresteko edo beste balorazio bat egiteko.

  Hirugarren perituaren balorazioa zergapekoari jakinaraziko zaio.

  Balorazio hori balio errealtzat hartuko da eta bera izango da zerga-oinarria, baldin eta ez bada egiaztatuko balioa (GBE) baino gehiago, ez hasieran aitortutako balioa baino gutxiago. Horrela PTKren prozedura amaituko da.

  Hirugarren perituaren ordainsariak noren kontura diren erabakitzeko irizpide hauek aplikatu behar dira:

  • Hirugarren perituaren balorazioa zergapekoak aitortutako balioa baino %20 gehiago bada, ordainsariak zergapekoaren kontura dira.
  • Balorazioa ez bada zergapekoak aitortutako balioa baino %20 gehiago, Administrazioak bere gain hartuko ditu gastuak eta gordailua itzuliko dio zergapekoari, eratu zenetik sortutako berandutze-korrituak gehituta.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali