www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900003256

Zein da ondare eskualdaketen zergen zerga oinarria, eta balioaren egiaztapena nola egiten da?Zerga Oinarria eskualdatzen den ondasun edo eskubidearen balio erreala da (1/2011 FAren 12. art.)

Balioaren egiaztapena:

Administrazioak esku izango du eskualdatutako ondasunen eta eskubideen, sozietate eragiketaren edo egintza juridiko dokumentatuaren balio erreala egiaztatzeko (1/2011 FAren 60. artikulua).

Egiaztatzeko bitartekoak

(1/2011 FAren 60.2 artikulua)

Egiaztapena Zergei buruzko 2/2005 FA Orokorraren 55.1 art. ezarritako baliabideen bitartez egingo da:

 • Etekinak zergaren arauan ezarritako portzentajean egoztea edo kapitalizatzea.
 • Zergen arloko erregistro ofizialetan ageri diren balioak erreferentziatzat hartuta zenbatestea.
 • Merkatuko batez besteko prezioak.
 • Nazio eta atzerriko merkatuetako kotizazioak.
 • Administrazioaren perituen irizpena.
 • Ondasunek aseguru kontratuetan dituzten balioak.
 • Hipotekatutako finkak tasatzeko ezarritako balioa, hipotekei buruzko legeriarekin bat etorriz.
 • Ondasunaren beste eskualdaketa batzuetan aitortutako prezioa edo balioa; inguruabarrak kontuan hartu behar dira eta arauz ezarritako epealdi baten barrukoak izan behar dira.
 • Zerga bakoitzari buruzko foru arauan zehazten den beste edozein bide.

Egiaztatze bitarteko hauei, OE-EJD Arauak bi eransten dizkie (60. artikulua):

 • Gutxieneko balio egozgarria zehazteko arau teknikoak, arauz ezarriak, zerga honen kostubidezko eskualdaketen modalitatean kargapetutako zerga egitateak direnean.
 • Merkatuko batez besteko prezioen taula ofizialak, zerga administrazioak onetsiak.
Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali