www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900003229

600 eredua: Etxebizitzaren (eta bere eranskinen)Ondare Eskualdaketa Onerosoei lotutako Eragiketa

Eragiketaren deskribapena

Egintzaren edo kontratuaren xedea adieraziko da, dagokion kodearekin (jarraibideen orrian zerrendatuta).

Kodeak:

 • Etxebizitzaren eskualdaketa (T27)
 • Eraikitako azalera 120 m2 baino txikiagoa (T28)
 • Ohizko Etxebizitza familia ugaritsuari eskualdatzea (T29)

Subjektu pasiboa: eskuratzailea.

Eskualdatzailea: saltzailea.

ZO: gutxieneko balio egozgarria –GBE– hautazkoa (ikusi GBEari buruzko fitxategia)

Zerga tasa:

 • %4. Etxebizitza oro har (T27).
 • %2,5eko tasa aplikatzeko, baldintza hauetakoren bat bete beharko da:
  • Ohiko etxebizitza, Familia Ugariaren (T29) titularra den eskuratzailea denean.
  • 120 m2-tik beherako eraikitako azalera duen ohiko etxebizitza (T28).
  • 120 metro koadrotik beherako azalera eraikia eta partzelaren azalera, eraikuntzak okupatutakoa barne, 300 metro koadrotik beherakoa duten familia bakarreko etxebizitzen eskualdaketa, erosleen kopurua edozein dela ere.

   Familia bakarreko etxebizitzatzat hartuko da sarrera independentea, isolatua, binakakoa, atxikia edo ilaran dagoena. Azalera eraikitzat hartuko da abenduaren 3ko 163/2013 Foru Dekretuaren bidez onartutako hiri-ondasun higiezinak zerga-ondorioetarako baloratzeko arau teknikoen 5. arauaren 3. zenbakian ezarritakoa. Idatz-zati honetan aurreikusitako ondorioetarako, negozio-lokalak ez dira etxebizitzen eranskintzat hartuko, nahiz eta etxebizitzarekin batera eskualdatu. (T28).

% 2,5eko zerga-tasa behin bakarrik erabil daiteke BIDE FISKALEAN eta EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGO osoan.

 • 2. orria: Datuak bete, hiri edo landa finkak deskribatuz. Inprimakineko landa finken zatian soilik adierazi udalerria
 • Dokumentazioa: (originala eta fotokopia): eskuratzea islatzen duen dokumentu publiko edo pribatua.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali