www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900002801

Nortzuek aurkeztu behar dute 349 eredua?349 eredua (Batasunaren barruan egindako eragiketen laburpena) ondoko eragiketak egin dituzten subjektu pasiboek aurkeztu behar dute:

349 eredua: aldiak eta aurkezteko epealdiak

Hilekoa: Oro har, eredu honetan egutegiko hil bakoitzean egindako eragiketak aitortzen dira laburbilduta. Eredua ondoko hilaren egutegiko lehenengo hogeita bost egunetan aurkeztu behar da; salbuespenak: uztailekoa abuztuan eta iraileko lehenengo hogeita bost egunetan aurkeztu daiteke eta abendukoa hurrengo urteko urtarrilean aurkeztu behar da. Ez dauka urteko laburpenik.

Hiru hilean behin: Ez erreferentziazko hiruhilekoan ez aurreko lau hiruhilekoetan 349 ereduan aitortu behar diren ondasun-emateen eta zerbitzugintzen guztirako zenbateko metatua ez bada izan 50.000 € baino gehiago (2010eko eta 2011ko ekitaldietan muga 100.000 € da), BEZa zenbatu gabe, hiruhilekoaren ondoko hileko lehenengo hogeita bost egunetan aurkeztu behar da; salbuespena: azken hiruhilekoko eredua hurrengo urteko urtarrilean aurkeztu behar da. Ez dauka urteko laburpenik.

Zer gertatzen da hiruhileko bateko emateen eta zerbitzugintzen zenbatekoa 50.000 € baino gehiago bada?

Egutegiko hiruhilekoa hasi denetik pasatutako hilean edo hiletan egindako emateen edo zerbitzugintzen laburpen-aitorpena aurkeztu behar da hiruhilekoaren ondoko egutegiko lehenengo hogeita bost egunetan, irizpide hauen arabera:

  1. Gehieneko zenbatekoa egutegiko hiruhilekoko lehen hilean gainditzen bada, hil horretan egindako eragiketak biltzen dituen aitorpena aurkeztu behar da.
  2. Gehieneko zenbatekoa egutegiko hiruhilekoko bigarren hilean gainditzen bada, lehenengo bi hiletan egindako eragiketak biltzen dituen hileko aitorpena aurkeztu behar da. Honelakoetan x batez markatuko da horretarako ezarritako laukian, datuak zatitutako hiruhileko batekoak direla adierazteko.
Zer zerga administraziori aurkeztu behar zaio 349 eredua?

340 eta 349 laburpen ereduak informatiboak dira; hori dela eta, Ekonomia Itunean ezarritakoaren arabera zerga administrazio bati bakarrik aurkeztu behar zaizkio, hain zuzen ere ikuskatzeko ahala daukanari .

Nortzuek aurkeztu behar dute 349 eredua nahitaez telematikoki?

BEZaren ohiko zergapekoek ez ezik, aitorpenean 15 eragile-erregistro baino gehiago dauzkatenek ere telematikoki edo ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrian aurkeztu behar dute eredua.

Gainerako kasuetan bi aukera daude: aurkezpena telematikoki zein ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrian aurkez daiteke. Adibidea: paperezko eredua (makinaz bete behar da).

Zer kasutan aurkez daiteke 349 eredu osagarria?

Eredu informatiboa denez, noiznahi aurkez daiteke. 340 eta 349 ereduen laguntza-programen bitartez ordezko aitorpenak bakarrik egin daitezke; osagarririk ezin da egin. Nolanahi ere, 349 ereduaren bitartez beste gauza bat ere egin daiteke: aurreko aldietan adierazitako Batasunaren barruko eragileen datuak zuzendu.

Nola aurkeztu behar da 349 eredua aurreko aldi bateko datuak zuzentzeko?

Batasunaren barruko eragile jakin batekin egindako eragiketen daturen bat badago oker, bi gauza egin daitezke:

  • Ordezko 349 eredua aurkeztu.
  • “Aurreko aldi bateko datuen zuzenketa” atala bete; “Zerga-oinarria, zuzenduta” laukian eragilearen egindako eragiketen benetako saldoa ipini behar da. Hau da, salgaia osorik itzultzen bada eta saltzaileak zenbatekoa jasotzen badu. Laukian 0,00 idatzi behar da. Beste kasu bat: Batasunaren barruan egindako emate baten zenbatekoa 600 € bada eta 200 € itzultzen badira, laukian 400 € idatzi behar da (ez -200 €). Beraz, ezin da idatzi balio negatiborik. Adibideak (517 KB).
Estekak:

Informazio gehiago


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali