www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900002636

Kontzertu ekonomikoaren arabera, noiz du eskumena Bizkaiko Foru Aldundiak lan-etekinengatiko atxikipenak eta konturako sarrerak eskatzeko? 1. Bizkaian egiten diren lan edo zerbitzuetatik datozenak.
  • Lanak edo zerbitzuak lurralde desberdinetan egiten badira, langilea adskribatuta dagoen lantokia Bizkaian badago.
  • Telelanaren kasuan ere, eta lanak edo zerbitzuak atzerrian egiten direnean, edo itsasoko ontzi, itsasontzi, itsas artefaktu edo plataforma finkoetan egiten direnean, ulertuko da langilea adskribatuta dagoen lantokian egin direla.
 2. Gizarte Segurantzaren eta Klase Pasiboen araubide publikoetatik hartzen diren pentsioen, hartzeko pasiboen eta prestazioen etekinak, baita Enpleguko Institutu Nazionaletik, montepio eta mutualitateetatik, enplegua sustatzeko funtsetatik, pentsioplanetatik eta borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeetatik datozenak ere, eta enpresen eta beste erakunde batzuen prestazio pasiboak, baldin eta jasotzailearen ohiko bizilekua Bizkaian badago
 3. Administrazio-kontseiluetako, horien ordezko batzordeetako eta beste ordezkaritzaorgano batzuetako administratzaileek eta kideek zeregin horretatik hartutako ordainsariak, erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Bizkaian baldin badago.
  • Erakundeak sozietateen gaineko zergaren subjektu pasiboak badira, bai Estatuak bai foru-aldundiek:
   • Atxikipenak bi administrazioei dagozkie, lurralde bakoitzean egindako eragiketen bolumenaren proportzioan. Ondorio horietarako, sozietateen gaineko zergaren azken aitorpen-likidazioan zehaztutako proportzioa aplikatuko da.
   • Atxikipen horiek foru-araudiaren edo araudi erkidearen arabera eskatuko dira, erakunde ordaintzaileari Sozietateen gaineko Zergari buruzko foru-araudia edo araudi erkidea aplikatu behar zaionaren arabera.
   • Eta irizpide hori aplikatzeagatik dagokion Administrazioko organoek egingo dute ikuskapena.

    Aurrekoa gorabehera, aitorpen-likidazioak aurkezteko lekuari, moduari eta epeari buruzko arauak ordainarazteko eskumena duen administrazioak ezarritakoak izango dira.

Aurreko arauen salbuespena: Estatuko Administrazioari dagozkio ordainsari aktiboei zein pasiboei dagozkien atxikipenak, hartzailea ez den beste pertsona batek sortutako pentsioak barne, hark Estatuko lan-kontratuko edo administrazio-kontratazioko araubideko funtzionario eta enplegatuei ordaintzen dizkienak, erakunde autonomoetako eta enpresa-erakunde publikoetako funtzionarioen eta enplegatuen kasuetan izan ezik.

12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomi Ituna onetsi duena (EAO Maiatzaren 24koa) (215 KB)

Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali