www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900002341

Lokalen alokairuen ziurtagiriaZer ziurtatzen du

Ziurtagiri honek egiaztatzen du, errentatzailea alta emanda dagoela Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Tarifen Lehen Ataleko 861 taldeko epigraferen batean (hiri-ondasun higiezinen alokairua), edo, bestela, ekonomia-jardueren gaineko zergaren gainerako epigraferen batean, baldin eta hiri-ondasunak errentan emateko edo azpierrentan emateko ahalmena ematen badute, zero kuotarik gabe, eta ez duela baja-aitorpenik aurkeztu.

Non har daiteke
  • Bizkaiko Foru Ogasunetan, Bilbon, Kaputxinoen bidean 4an, Ekonomi Jardueren gaineko zerga lekuan.
  • Edozein bulego deszentralizatuetan: Entrega ez da berehalakoa; aitzitik, idazki bat aurkeztu beharko da, eta erregistro bidez bidaliko da EIZ atalera.
Nork eskatu behar du
  • Pertsona fisikoa bada, zuzenean emango zaio interesdunari. Ordezkariaren bidez bada, Bizkaiko Foru Aldundiaren ahalordetzeen erregistro orokorrean aldez aurretik inskribatutakoa. Ordezkaritza-agiriarekin batera, zergapekoaren eta ordezkariaren IFZren fotokopia aurkeztu behar da, Bizkaiko Foru Ogasunaren datu-baseetan identifikatuta ez badago.
  • Pertsona juridikoa edo nortasun juridikorik gabeko erakundea bada, legezko ordezkariari ordezkaritza hori egiaztatzen duen jatorrizko dokumentua emango zaio (administratzailea edo kide anitzeko administrazio-organoa ordezkatzen duen pertsona izendatzeko eskritura; izapide horretarako ahalordetze orokorra edo espezifikoa; Eusko Jaurlaritzak edo erakunde eskudunak ikus-onetsitako karguak izendatzea, elkarteen, kluben, kluben kasuan; nortasun juridikorik gabeko erakundeak eratzeko kontratua, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, eta abar), bai eta haren ordezkari juridikoa den pertsona fisikoaren (IFZ) edo haren jatorrizko ordezkaria ere.
  • Hirugarren bat etortzen bada IFZren fotokopiarekin, ziurtagiria postaz bidaltzen da enpresaren helbide fiskalera edo jakinarazpen-helbidera.

Informazio gehiago

Lotutako orrialdeak

lokalen alokairua


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali