www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900001153

Zein zerga ordaindu behar du ondasun higiezinen trukaketak?Trukaketan, pertsona batek beste bati ondasun bat ematen dio beste ondasun edo eskubide baten truke, ondasun edo eskubide hori berdina edo desberdina izan arren. Higiezina trukatuz gero, higiezin bat ematen da beste eskubide baten truke edo ondasun higigarri edo higiezin baten truke.

1/2011 FAko 26. artikulua.

Trukaketak. Ondasun edo eskubideen trukaketetan, trukatzaile bakoitzak eskuratzen duenaren balio egiaztatuaren arabera ordainduko du zerga, aitortutako kopurua handiagoa denean izan ezik, eta eskuratutako ondasun edo eskubideen izaerari (higikorra edo higiezina) dagokion karga-tasa aplikatuko da.

1. adibidea:

Demagun Mirenek Plentziako etxebizitza trukatzen duela Jonekin eta trukean, Jonen Castroko etxebizitza jasotzen duela. Zenbat zergapeko egitate sortzen dira?

Bi zergapeko egitate sortzen dira, kostu bidezko ondare-eskualdaketei lotutakoak, eskritura berean eta data berean:

 • Plentziako etxebizitzaren eskualdaketa.
 • Castroko etxebizitzaren eskualdaketa.

Zein da Ogasun eskumenduna?

 • Bizkaiko Foru Aldundia, Plentziako etxebizitzaren eskualdaketari dagokionez.
 • Kantabriako Ogasuna, Castroko etxebizitzaren eskualdaketari dagokionez.

Nor da subjektu pasiboa?

 • Jonek, Plentziako etxebizitza eskuratzeagatik, Bizkaian ordainduko ditu zergak.
 • Mirenek, Castroko etxebizitza eskuratzeagatik Kantabrian ordainduko ditu zergak.

Zein da zerga-oinarria?

Higiezin bakoitzaren balio erreala. Plentziako etxebizitza dela eta, Jonek esleitu beharreko gutxieneko balioa balia dezake.

Zenbatekoa da zerga-tasa?

 • Jonek %4ko edo %2,5eko zerga-tasa ordaindu beharko du, etxebizitzaren ezaugarriak eta xedea zeintzuk diren (Foru Arau berriaren 13. artikulua (224 KB)).
 • Mirenek Kantabrian ordaindu beharko ditu zergak, bertan aplikatzekoa den araudiaren eta tasaren arabera.
2. adibidea:

Anderrek Getxon dagoen etxebizitza bat Asierrek Arrigorriagan duen pabiloi batekin trukatzen du. Zenbat zergapeko egitate sortzen dira?

2 zergapeko egitate sortzen dira Kostu bidezko Ondare Eskualdaketen modalitatean, eskritura publiko berarekin eta egun berean:

 • Getxoko etxebizitza eskualdatzea.
 • Pabilioiaren transmisioa Arrigorriagan.

Zein da ogasun eskuduna?

Bizkaiko Foru Ogasuna, bai Getxoko etxebizitza eskualdatzeko, bai Arrigorriagako pabiloia eskualdatzeko.

Nor da subjektu pasiboa?

 • Asier subjektu pasiboa da Getxoko etxebizitza erosteagatik eta Bizkaian ordainduko ditu zergak.
 • Ander subjektu pasiboa da Arrigorriagan pabiloia erosteagatik, eta Bizkaian ere ordainduko du zerga.

Zein da zerga-oinarria?

Zerga-oinarria higiezin bakoitzaren Balio Erreala da, eta biek Gutxieneko Balio Egozgarria aukeratu ahal izango dute.

Zein da zerga-tasa?

 • Asierrek % 4ko edo % 2,5eko tasa ordaindu beharko du, etxebizitzaren ezaugarrien eta xedearen arabera (1/2011 Foru Arauaren 13. artikulua (238 KB)): % 2,5 ohiko etxebizitza bada eta familia ugaria bada, edo etxebizitza 120 metro karratu eraikitik beherakoa bada, eta, gainera, familia bakarreko etxebizitza bada, lurzatiak 300 metro karratu gainditzen ez baditu; % 4 muga horiek gainditzen dituzten etxebizitzen kasuan edo ohiko etxebizitza ez denean..
 • Anderrek % 7ko tasa ordaindu beharko du, etxebizitza ez diren higiezin orokorrei dagokiena (pabilioiaren kasuan).
Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali