www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900000325

Pertsona batek dohaintza baten ondorioz etxabea bereganatu zuen. Ondoren, lokal hori etxebizitza bihurtzeko Udaletxearen baimena lortu zuen. Horretarako bizitzeko baimena eman arte birgaitzeko obrak ordaintzeko helburuarekin 100.000 euroko “zubi-mailegu” bat eskatu zuen. Aipatutako zubi-mailegutik bere baliogabetzerainoko interesak bakarrik ordaindu dira, behin betiko maileguarengatik ordezkatzearen bidez. 55.000 euroko ordainketa egin zuen kontura, burututako lanengatik. Era berean, obra, notarioaren ordainsari, tasatzaile, erregistroari… dagozkiena bezalako ordainketa gehiago egin ditu. Kengarriak dira zubi-maileguko interesak?Galdetzen duenaren jabetzan dagoen lokalak dagokion bizigarritasunaren baimena lortzen badu, PFEZri dagokionez ohiko etxebizitzatzat har daiteke, beti ere, bertan, egoitza efektibo eta jarraituaren aldi baterako baldintzak betetzen baditu.

Era berean, eraikinaren birgaitze obran inbertitzen dituen kantitateak, indarrean dagoen araudian adierazten den moduan, finkatutako mugekin kengarriak izango dira. Birgaitzeko obrak ordaintzeko zubi-mailegua eskatu baldin badu, ordaindutako interesak kengarriak izango dira, birgaitze obretara zuzendutakoa, hain zuzen ere, obra hau, zati batean maileguaren beraren zenbatekoari, edo eraikinaren birgaitze obra edo eskuratzean sortutako beste gastu batzuei dagokionean. Guzti hau, baita hilero jardutean eskatutako gehiengoaren kantitaterik amortizatzen ez denean ere.

Zergadunak kentzen dituen interesen maileguaren bidezko zenbatekoak, egindako obrengatik edo jasandako gastu gehiagorengatik egindako ordainketa horiek zuzenean kengarriak ez izatera eramaten duela adieraztea komenigarria da, kengarritasuna ez bikoitzeko. Honela bada, hau, maileguaren gehiengoa ordaintzen joaten den heinean egingo da. Azaldutako kasuan, zubi-mailegua ondorengo behin betiko mailegu baten bidez baliogabetzen bada, zergadunak interesen ordainketari aurre eta azken honen amortizazio gehiena egiten doan heinean, etxebizitzan inbertsioarengatik egiten den kenketa egin dezake, aipatutako kenketaren praktikaren eskubidea sortu duten zenbatekoak finantzatzen doan heinean eta PFEZren araudian ezarritako gainontzeko baldintzak betetzen diren orotan.

Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali