www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900000171

Nola lortu daiteke JEZen salbuespenaren ziurtagiri bat?Zer ziurtatzen du

Zergaduna erreferentziazko jardueraren eta helbidearen arabera matrikulatuta agertzen dela egun alta-egoeran jarraitzen duen data jakin batetik, eta bestetik, 2/1992 Foru Dekretu Arauemailearen 5.1) artikuluan aurreikusitako ekonomia-jardueren gaineko zergaren ordainketaren salbuespena aplikatzen zaiola.

Non eskatu daiteke
  • Bizkaiko Foru Ogasunetan, Bilbon, Kaputxinoen bidean 4an, Ekonomi Jardueren gaineko zerga lekuan.
  • Edozein bulego deszentralizatuetan: Entrega ez da berehalakoa; aitzitik, idazki bat aurkeztu beharko da, eta erregistro bidez bidaliko da EIZ atalera.
Nork eskatu behar du
  • Pertsona fisikoa bada, zuzenean emango zaio interesdunari. Ordezkariaren bidez bada, R-1 eredua bete behar duzu (edo ordezkaritza-idazki baliokidea, baldin eta identifikatuta badaude eta izapide hori egiteko ematen bada, hau da, lokalen alokairu-ziurtagiria eskatzeko). Ordezkaritza-agiriarekin batera, zergapekoaren eta ordezkariaren IFZren fotokopia aurkeztu behar da, Bizkaiko Foru Ogasunaren datu-baseetan identifikatuta ez badago.
  • Pertsona juridikoa edo nortasun juridikorik gabeko erakundea bada, legezko ordezkariari ordezkaritza hori egiaztatzen duen jatorrizko dokumentua emango zaio (administratzailea edo kide anitzeko administrazio-organoa ordezkatzen duen pertsona izendatzeko eskritura; izapide horretarako ahalordetze orokorra edo espezifikoa; Eusko Jaurlaritzak edo erakunde eskudunak ikus-onetsitako karguak izendatzea, elkarteen, kluben, kluben kasuan; nortasun juridikorik gabeko erakundeak eratzeko kontratua, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, eta abar), bai eta haren ordezkari juridikoa den pertsona fisikoaren (IFZ) edo haren jatorrizko ordezkaria ere.
  • Enpresaren legezko ordezkaria ez badator, ziurtagiria postaz bidaliko da enpresaren helbide fiskalera edo Ogasunean jakinarazpenetarako helbide gisa agertzen den helbidera, baina, horretarako, legezko ordezkariak sinatutako idazki bat eta haren NANaren eta erakundearen IFZren kopia aurkeztu beharko dira, bai eta ordezkariaren izendapenaren eskriturarena ere.

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali