www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900000061

Nortzuek egin behar dituzte nahitaez Aitorpen eta autolikidazio guztiak Internet bidez ?21-01-1etik aurrera hasitako ekitaldietan aplikatu beharreko araudia

2020/100 FDaren Xedapen Gehigarri Bakarra. Zerga-betebeharrak betetzeko eta Ogasun eta Finantza Sailarekin harremanetan jartzekobide telematikoak soilikerabiltzeko betebeharra.

Bat.2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, eta bide telematikoa erabiltzeko betebeharra aldez aurretik ezarrita ez badago, nahitaezkoa izango da bide telematikoak erabilita betetzea zergaldia, likidazio- edo aitorpen-aldia 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasten zaizkien zergei dagozkien zerga-betebehar guztiak, bai eta data horretatik aurrera sortutakoak ere, kasuan kasu. Halakoetan ere nahitaezkoa izango da Ogasun eta Finantza Sailarekin bide telematikoz harremana izatea, eta jakinarazpenak ere bide horretatik jasoko dira.

Ogasun eta Finantza Sailarekin bide telematikoz betebeharrak betetzeko eta harremanak izateko betebeharra, jakinarazpenak bide horretatik jasotzea barne, urtarrilaren 1etik aurrera egindako eragiketei dagokien informazioa emateko betebehar orokorrei ere aplikatu behar zaie.

Bi. Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren foru-agindu bidez ezarriko da baliabide telematikoak erabiliz soilik bete beharko diren zerga-betebeharren zerrenda (aurreko apartatuan adierazten da), bai eta, hala badagokio, betebehar horiek betetzeko baldintzak eta bazterketak ere.

Laukia: Tributu-eredu jakin batzuk telematikoki aurkezteko betebeharraren salbuespena.

21.01-01 baino lehenagoko ekitaldiei aplikatu beharreko araudia

342/2008 Foru Arauaren arabera, aitorpen eta autolikidazio guztiak Internet bidez aurkeztu behar dituzte eta BizkaiBai sistemaren bidez aurkeztu edo eska daitezkeen ziurtagiriak modu horretan eskatu behar dituzte, ondoren aipatzen direnak:

  1. Pertsona juridikoak, erakundeak eta Sozietateen gaineko Zergaren zergadun guztiak, beren jardunean besteren konturako zenbat langile erabiltzen dituzten gorabehera: merkataritzako sozietateak, fundazioak, elkarteak, irakaskuntza erakundeak, erakunde erlijiosoak, udalak, mankomunitateak, partzuergoak eta gainerako erakunde publikoak.
  2. Hirugarrenen izenean Bizkaibai sistemaren bidez telematikoki jarduteko baimena dutela, zerga aholkulari gisa aritzen diren profesionalak.
  3. Besteren kontura hamar langile edo gehiago dituzten pertsona fisikoak, ondasun erkidegoak eta sozietate zibilak.

303 ereduaren aurkezpenean, aurrekoez gain, telematikoki egitera behartuta egongo dira Hileroko Diru-itzultze Zentzuan alta emanda dauden zergapekoak.

Loturak

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali