www.bizkaia.eus/guregida

Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900002286

Zeintzuk dira 651 ereduarekin aurkeztu beharreko agiriak?Hurrengo agirien jatorrizko aleak eta kopiak aurkeztu behar dira:

  1. Dohaintza-emailearen eta dohaintza-hartzaileen nortasun agiri nazionalak.
  2. Ondasun higiezinak edo haien gaineko eskubide errealak eskualdatu badira, dohaintzaren eskritura publikoa eta Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren azken ordainagiria eta eskrituraren kopia bat.
  3. Ondasun higigarriak edota haien gaineko eskubideak eskualdatu badira, dohaintza kontratua aurkeztu behar da.
  4. Eskualdatutako ondasun eta eskubideetan Burtsan kotizatzen ez duten akzioak badaude, dohaintza gertatu aurretik Sozietateen gaineko Zergaren ondoreetarako onetsitako azken balantzearen kopia aurkeztu behar da, eta sozietatearen kapitalaren akzioen edo partaidetzen kopuruari buruzko ziurtagiria ere bai.
  5. Salbuetsitako edo hobaritutako tituluen eskuraketadataren frogagiriak, bai eta Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko toki erakundeen Herri Zorraren jaulkipenen kopuruaren, zenbatekoen eta inguruabarren frogagiriak ere.
  6. Eskudiruaren dohaineko eskualdaketarik egin bada, transferentziaren banku-egiaztagiriaren kopia aurkeztu behar da.
  7. Ondasun higiezinak ez beste ondasun edo eskubide batzuk eskualdatu badira, Zerga sortu aurreko bost urteetan dohaintza-hartzaileak egoitza eduki duelako ziurtagiria aurkeztu behar da.
  8. Dohaintzaren aurreko bi urteetan subjektu pasiboa dohaintza-emailearekin bizi izan delako ziurtagiria; ohiko etxebizitzaren ziozko txikipena eskatzen bada, bien erroldaziurtagiriak.
  9. Ibilgailua eskualdatu bada, haren zirkulazio baimenaren eta Ikuskapen Teknikoaren Txartela aurkeztu behar dira.
  10. Familia liburua edo ziurtagiri baliokidea (senar-emazteak eta seme-alabak).

Informazio gehiago


Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli

 

e-mailez bidali