Garrantzizkoa:

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.

Inprimaki Ereduak

Oharra: Ereduaren kodea zehatz-mehatz ez badakizu, adieraz itzazu lehenengo bi karaktereak. Esaterako, 10 jartzen baduzu, 10 duten eredu guztiak agertuko zaizkizu (10-T, 100, 101 etab.).

Eredua: 150

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Persona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga ordaintzeko araubide berezia (PFEZri buruzko Foru Arauaren 4.3 art.). Autolikodazioa
Inprimakia (Betegarria) (722 KB)
Jarraibideak (102 KB)

Eredua: 210

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Aitorpen-likidazioa.
Inprimakia (Betegarria) (561 KB)
Jarraibideak (289 KB)
Jarraibideak eranskina (76 KB)
1561/2015 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa
2083/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 2koa

Eredua: 210 (Anterior modelo - Aurreko eredua)

Garrantzizkoa:
2012/01/01A BAINO LEHENAGOKO AUTOLIKIDAZIOAK AURKEZTEKO EREDUA. Ondasun higiezinen eskualdaketatik datozen irabazi eta galeren errentak 212 eredua erabiliz aitortu behar dira sortzapena 2012/01/01a baino lehenagokoa bada.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Aitorpen-likidazioa.
Inprimakia (98 KB)
Jarraibideak (114 KB)

Eredua: 211

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipena higiezinen eskuraketan, establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrei. Aitorpen-likidazioa
Inprimakia (Betegarria) (232 KB)
Eskuratzaileen zerrenda (117 KB)
Eskualdatzaileen (ez-egoiliarren) zerrenda (120 KB)
Jarraibideak (210 KB)
1879/2015 Foru Agindua, urriaren 2koa (783 KB)

Eredua: 212

Garrantzizkoa:
2012/01/01 aurreko aitorpenak aurkezteko eredua. 2012 ekitalditik aurrera 210 eredua aurkeztu beharko da.

Urte:
2011
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Ondasun higiezinak eskualdatzeareno ndoriozko onda re ira baziak eta galerak. Aitorpen-likidazioa.
Inprimakia (Betegarria) (318 KB)
Jarraibideak (58 KB)

Eredua: 213

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Erakunde Ez-egoiliarren Ondasun Higiezinen gaineko Karga Berezia Gravamen. Aitorpen-likidazioa.
Inprimakia (Betegarria) (623 KB)
Jarraibideak (65 KB)
1880/2015 Foru Agindua, urriaren 2koa (529 KB)

Eredua: 214

Garrantzizkoa:
Laster, Internet bidez aurkeztu beharko da nahitaez. Inprimakin hau 2008ko uztailaren 1ean orrialde honetatik eta inprimakinen salmentatik desagertuko da

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Aitorpen-likidazioa.
Inprimakia (Betegarria) (291 KB)
Jarraibideak (58 KB)
2998/2007 Foru Agindua, azaroaren 30ekoa (1.501 KB)
Foru Agindua 1561/2005, Ekainaren 15ekoa (734 KB)

Eredua: 215

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Aitorpen-likidazioa
Inprimakia (Betegarria) (170 KB)
Barne orria 1 (71 KB)
Barne orria 2 (69 KB)
Jarraibideak (135 KB)
1563/2015 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa (672 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura

Eredua: 215 (Anterior modelo - Aurreko eredua)

Garrantzizkoa:
2012/01/01A BAINO LEHENAGOKO AUTOLIKIDAZIOAK AURKEZTEKO EREDUA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Aitorpen-likidazioa
Inprimakia (173 KB)
Barne orria 1 (65 KB)
Barne orria 2 (68 KB)
Jarraibideak (99 KB)

Eredua: 216

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkonrik gabeko ez-egoiliarrak. Aitorpen-likidazioa.
Inprimakia (Betegarria) (57 KB)
Jarraibideak (73 KB)
1564/2015 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa (958 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura

Eredua: 291

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ezegoiliarrak. Ez-egoiliarren kontuen etekinei buruzko aitorpen informatiboa.
Inprimakia (Betegarria) (129 KB)
Jarraibideak (63 KB)
Euskarrien deskripzioa (95 KB)
2241/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 20ekoa
583/2011 FORU AGINDUA, martxoaren 7ko.
1029/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: 296

Eredua: 299

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Europar Batasuneko beste estatu batzuetan eta informazioa trukatzeko hitzarmena ezarrita dagoen herrialde edo lurraldeetan egoiliartutako pertsona fisikoek urtean lortutako etekin jakin batzuen aitorpena. Laburpen. Orrialdea
Inprimakia (Betegarria) (303 KB)
Barne orria 1 (71 KB)
Jarraibideak (35 KB)
507/2006 Foru Agindua, otsailaren 15ekoa (927 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: RF1

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Egoitza fiskalaren adierazpena. Ez-egoilarren banku kontuak.
Inprimakia (39 KB)
985/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa (498 KB)

Eredua: RF3

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Egoitzari buruzko adierazpena
Inprimakia (Betegarria) (601 KB)
2083/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 2koa (538 KB)

Eredua: RF4

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Declaración de residencia
Inprimakia (Betegarria) (248 KB)
2083/2021 FORU AGINDUA, abenduaren (538 KB)

Eredua: RF5

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Errentak eratxikitzeko araubideko entitateak. Adierazpena
Inprimakia (Betegarria) (251 KB)
2083/2021 FORU AGINDUA, abenduaren (538 KB)