Garrantzizkoa:

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.

Inprimaki Ereduak

Oharra: Ereduaren kodea zehatz-mehatz ez badakizu, adieraz itzazu lehenengo bi karaktereak. Esaterako, 10 jartzen baduzu, 10 duten eredu guztiak agertuko zaizkizu (10-T, 100, 101 etab.).

Eredua: 10-I

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
PFEZren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenen eta konturako sarreren ziurtagiria. Hiri-higiezinen errentamendutik datozen etekinak.
Inprimakia (Betegarria) (665 KB)
Laguntza programarako esteka
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 10-T

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Norberaren lanaren, ekonomi jardueren eta sarien etekinen ziurtagiri.
Inprimakia (Betegarria) (593 KB)
Laguntza programarako esteka
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 110

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Eredua: 111

Garrantzizkoa:
BIDE ELEKTRONIKOAK AURKEZTU BEHAR DA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Enpresa handiak. Aitorpen-likidazioa
1452/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa (1.013 KB)
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 115

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Garrantzizkoa:
OHARRA: 180 inprimakiaren laguntza programa jeitsiz gero 115 inprimakiaren laguntza programa eskura daiteke.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Sozietateen gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Aitorpena - sarrera-agiria.
Inprimakia (Betegarria) (755 KB)
Jarraibideak (73 KB)
Foru Agindua 3.797/2001, Azaroaren 27koa (732 KB)
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 117

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
PFEZ, Sozietateen gaineko Zerga eta egoiliarrak ez direnen Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak). Aitorpena - sarrera-agiria. Errentak edo ondare irabaziak, akzio eta partaidetzak eskualdatu edo itzultzearen ondorioz lorturikoak, baldin eta akzio eco partaidetzok inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen badute. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak 13/1999 FD).
Inprimakia (Betegarria) (781 KB)
Jarraibideak (76 KB)
146/2017 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa (1.379 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 123

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Aitorpen-likídazioa. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak.
Foru Agindua 1.330/2000, Apirilaren 27koa (675 KB)
Urtarrilaren 31ko 47/2024 FORU AGINDUA, (317 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Hemendik gutxira eredu hau betegarria bihurtuko da.
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 124

Garrantzizkoa:
BIDE ELEKTRONIKOAK AURKEZTU BEHAR DA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen eta Egoiliar ez Direnen Errentaren Gaineko Zerga eta Sozietateen gaineko Zerga. Aitorpen-likidazioa. Higikorren kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak, eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak eskualdatuz, amortizatuz, itzuliz, trukatuz edo bihurtuz lortzen diren errenten gainekoak.
Jarraibideak (60 KB)
Foru Agindua 1.330/2000, Apirilaren 27koa (675 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 126

Garrantzizkoa:
BIDE ELEKTRONIKOAK AURKEZTU BEHAR DA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak). Aitorpen-likidazioa. Nolanahiko finantza erakundeetako kontuetatik, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritzen direnetatik barne, eratorritako kontraprestazioagatik lortutako higikorren kapitalaren etekin eta errenten gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak.
Jarraibideak (56 KB)
Foru Agindua 1.330/2000, Apirilaren 27koa (675 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 128

Garrantzizkoa:
BIDE ELEKTRONIKOAK AURKEZTU BEHAR DA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak). Aitorpen-likidazioa. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguru-kontratuetatik eratorritako higikorren kapitalaren errentak edo etekinak.
Jarraibideak (60 KB)
Foru Agindua 1.330/2000, Apirilaren 27koa (675 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 130

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Eredua: 180

Eredua: 187

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Talde inbertsioko erakundeen kapital edo ondarearen ordezkari diren akzioei eta partaidetzei buruzko informazio-aitorpena. Urteko laburpena: atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga, aipatu akzio edo partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz lortzen diren errentei edo onda re-irabaziei dagokienez.
Inprimakia (Betegarria) (331 KB)
Jarraibideak (58 KB)
Euskarrien deskripzioa (90 KB)
48/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa (977 KB)
2292/2015 FORU AGINDUA, azaroaren 30ekoa (900 KB)
868/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa (891 KB)
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 188

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren errentak eco etekinak, kapitalizazio-eragiketen eta bizitza eta elbarritasun kontratuen bidez lortzen direnak. Urteko laburpena.
Inprimakia (183 KB)
Barne orria (183 KB)
Jarraibideak (88 KB)
Euskarrien deskripzioa (190 KB)
2136/2016 Foru Agindua, abenduaren 5 ekoa
Foru Agindua 3.698/1999, Abenduaren 16koa
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 190

Eredua: 192

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Altxorreko Letrez izandako eragiketen Aitorpena. Urteko aitorpena.
Inprimakia (Betegarria) (270 KB)
Jarraibideak (12 KB)
252/2000 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa (590 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: 193

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Físikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Urteko laburpena. Erraztua
Euskarrien deskripzioa (166 KB)
32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa (279 KB)
Abenduaren 18ko 694/2023 FORU AGINDUA. (584 KB)
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 194

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinen eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak eskualdatuz, i amortizatuz, itzuliz, trukatuz edo bihurtuz lortzen diren errenten gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Urteko laburpena.
Inprimakia (Betegarria) (660 KB)
Jarraibideak (69 KB)
Euskarrien deskripzioa (112 KB)
32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa (279 KB)
Abenduaren 18ko 694/2023 FORU AGINDUA. (584 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 196

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinak eta mota guztietako finantza-erakundeetako kontuen ondoriozko kontraprestazioaz lortzen diren errentak, finantza-aktiboekin egiten diren eragiketetan lortzen direnak barne. Urteko laburpena.
Inprimakia (Betegarria) (133 KB)
Jarraibideak (67 KB)
Euskarrien deskripzioa (98 KB)
32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa (279 KB)
930/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa (1.007 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 198

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Fedemaile publikoek eta bestelako finantza bitartekoek kontu harturiko eragiketen aitorpena. Urteko aitorpena.
Inprimakia (Betegarria) (724 KB)
Jarraibideak (86 KB)
Euskarrien deskripzioa (150 KB)
Abenduaren 23ko 2282/2016 FORU AGINDUA. (8.680 KB)
Abenduaren 14ko 930/2022 FORU AGINDUA (1.007 KB)
Abenduaren 18ko 694/2023 FORU AGINDUA. (584 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 199

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia. Urriaren 8ko 113/1996 Foru Dekretua (13.9 art.). Eragiketen identifikazioa kreditu erakundeetan .
Inprimakia (Betegarria) (362 KB)
Barne orria (24 KB)
Jarraibideak (10 KB)
Foru Agindua 375/2001, Urtarrilaren 25ekoa (442 KB)
2857/2007 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa (681 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: 781

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Etxebizitza kontuen informazio-aitorpeneko
Inprimakia (59 KB)
Jarraibideak (20 KB)
1406/2017 FORU AGINDUA, uztailaren 26koa
1980/2018 FORU AGINDUA, azaroaren 29koa
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.