saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Inprimaki ereduak: zerga eta errekurtsoak

Informazioa

Garrantzizkoa:

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.

Inprimaki Ereduak

Oharra: Ereduaren kodea zehatz-mehatz ez badakizu, adieraz itzazu lehenengo bi karaktereak. Esaterako, 10 jartzen baduzu, 10 duten eredu guztiak agertuko zaizkizu (10-T, 100, 101 etab.).

Eredua: 10-I

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
PFEZren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenen eta konturako sarreren ziurtagiria. Hiri-higiezinen errentamendutik datozen etekinak.
Inprimakia (Betegarria) (665 KB)
Laguntza programarako esteka
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 10-T

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Norberaren lanaren, ekonomi jardueren eta sarien etekinen ziurtagiri.
Inprimakia (Betegarria) (593 KB)
Laguntza programarako esteka
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 110

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Eredua: 111

Garrantzizkoa:
BIZKAIBAITIK DERRIGORREAN AURKEZTU BEHARREKOA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Enpresa handiak. Aitorpen-likidazioa
1452/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa (1.013 KB)
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 115

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Garrantzizkoa:
OHARRA: 180 inprimakiaren laguntza programa jeitsiz gero 115 inprimakiaren laguntza programa eskura daiteke.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Sozietateen gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Aitorpena - sarrera-agiria.
Inprimakia (Betegarria) (755 KB)
Jarraibideak (73 KB)
Foru Agindua 3.797/2001, Azaroaren 27koa (732 KB)
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 117

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
PFEZ, Sozietateen gaineko Zerga eta egoiliarrak ez direnen Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak). Aitorpena - sarrera-agiria. Errentak edo ondare irabaziak, akzio eta partaidetzak eskualdatu edo itzultzearen ondorioz lorturikoak, baldin eta akzio eco partaidetzok inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen badute. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak 13/1999 FD).
Inprimakia (Betegarria) (781 KB)
Jarraibideak (76 KB)
146/2017 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa (1.379 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 123

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Aitorpen-likídazioa. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak.
Inprimakia (Betegarria) (1.277 KB)
Jarraibideak (67 KB)
Foru Agindua 1.330/2000, Apirilaren 27koa (675 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Hemendik gutxira eredu hau betegarria bihurtuko da.
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 124

Garrantzizkoa:
BIZKAIBAITIK DERRIGORREAN AURKEZTU BEHARREKOA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen eta Egoiliar ez Direnen Errentaren Gaineko Zerga eta Sozietateen gaineko Zerga. Aitorpen-likidazioa. Higikorren kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak, eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak eskualdatuz, amortizatuz, itzuliz, trukatuz edo bihurtuz lortzen diren errenten gainekoak.
Jarraibideak (60 KB)
Foru Agindua 1.330/2000, Apirilaren 27koa (675 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 126

Garrantzizkoa:
BIZKAIBAITIK DERRIGORREAN AURKEZTU BEHARREKOA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak). Aitorpen-likidazioa. Nolanahiko finantza erakundeetako kontuetatik, finantza aktiboen gaineko eragiketetan oinarritzen direnetatik barne, eratorritako kontraprestazioagatik lortutako higikorren kapitalaren etekin eta errenten gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak.
Jarraibideak (56 KB)
Foru Agindua 1.330/2000, Apirilaren 27koa (675 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 128

Garrantzizkoa:
BIZKAIBAITIK DERRIGORREAN AURKEZTU BEHARREKOA.

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorrak). Aitorpen-likidazioa. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizitza edo elbarritasun aseguru-kontratuetatik eratorritako higikorren kapitalaren errentak edo etekinak.
Jarraibideak (60 KB)
Foru Agindua 1.330/2000, Apirilaren 27koa (675 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 130

Garrantzizkoa:

Akatsak saihesteko, nahitaezkoa da ZERGA EREDU BAKOITZAREN INPRIMAKI BAKARRA ESKURATZEA, dokumentu bakoitzari bidezkoketa-agiri desberdina esleituz. Ez dira aurrez inprimatuta dauden eredu baten fotokopiak bete behar.

Eredua: 180

Eredua: 181

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Mailegu hipotekarioak, etxebizitza eskuratzeko. Informazio aitorpena.
Inprimakia (Betegarria) (650 KB)
Jarraibideak (47 KB)
Euskarrien deskripzioa (42 KB)
49/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa (355 KB)
2281/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa (8.680 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: 187

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Talde inbertsioko erakundeen kapital edo ondarearen ordezkari diren akzioei eta partaidetzei buruzko informazio-aitorpena. Urteko laburpena: atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga, aipatu akzio edo partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz lortzen diren errentei edo onda re-irabaziei dagokienez.
Inprimakia (130 KB)
Jarraibideak (58 KB)
Euskarrien deskripzioa (91 KB)
48/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa (977 KB)
2292/2015 FORU AGINDUA, azaroaren 30ekoa (900 KB)
1029/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa (398 KB)
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 188

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren errentak eco etekinak, kapitalizazio-eragiketen eta bizitza eta elbarritasun kontratuen bidez lortzen direnak. Urteko laburpena.
Inprimakia (183 KB)
Barne orria (183 KB)
Jarraibideak (88 KB)
Euskarrien deskripzioa (190 KB)
2136/2016 Foru Agindua, abenduaren 5 ekoa (2.154 KB)
Foru Agindua 3.698/1999, Abenduaren 16koa (664 KB)
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 190

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Lanaren eta jarduera ekonomikoen etekínak, sariak eta zenbait errenta-egozketa. Izenen zerrenda.
Inprimakia (176 KB)
Jarraibideak (102 KB)
Euskarrien deskripzioa (990 KB)
2392/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 12koa
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 192

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Altxorreko Letrez izandako eragiketen Aitorpena. Urteko aitorpena.
Inprimakia (Betegarria) (270 KB)
Jarraibideak (12 KB)
252/2000 FORU AGINDUA, urtarrilaren 21ekoa (590 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: 193

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Físikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Urteko laburpena.
Eredua erraztua (166 KB)
Jarraibideak (94 KB)
Euskarrien deskripzioa (856 KB)
32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka
Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Físikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Urteko laburpena. Erraztua
Ohizko inprimakia (178 KB)
Jarraibideak (112 KB)
Euskarrien deskripzioa (856 KB)
32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa
Laguntza programarako esteka
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Laguntza programadun inprimakia.
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 194

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinen eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak eskualdatuz, i amortizatuz, itzuliz, trukatuz edo bihurtuz lortzen diren errenten gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Urteko laburpena.
Inprimakia (Betegarria) (660 KB)
Jarraibideak (69 KB)
Euskarrien deskripzioa (383 KB)
32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 196

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinak eta mota guztietako finantza-erakundeetako kontuen ondoriozko kontraprestazioaz lortzen diren errentak, finantza-aktiboekin egiten diren eragiketetan lortzen direnak barne. Urteko laburpena.
Inprimakia (Betegarria) (133 KB)
Jarraibideak (67 KB)
Euskarrien deskripzioa (816 KB)
32/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 198

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Fedemaile publikoek eta bestelako finantza bitartekoek kontu harturiko eragiketen aitorpena. Urteko aitorpena.
Inprimakia (Betegarria) (724 KB)
Jarraibideak (86 KB)
Euskarrien deskripzioa (101 KB)
2096/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa (470 KB)
1029/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa (402 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.
Gure Gida zerga informazio gidarako esteka

Eredua: 199

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia. Urriaren 8ko 113/1996 Foru Dekretua (13.9 art.). Eragiketen identifikazioa kreditu erakundeetan .
Inprimakia (Betegarria) (362 KB)
Barne orria (24 KB)
Jarraibideak (10 KB)
Foru Agindua 375/2001, Urtarrilaren 25ekoa (442 KB)
2857/2007 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa (681 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: 291

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ezegoiliarrak. Ez-egoiliarren kontuen etekinei buruzko aitorpen informatiboa.
Inprimakia (Betegarria) (129 KB)
Jarraibideak (63 KB)
Euskarrien deskripzioa (95 KB)
2241/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 20ekoa (2.335 KB)
583/2011 FORU AGINDUA, martxoaren 7ko. (2.405 KB)
1029/2019 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa (402 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: 781

Urte:
Guztiak
Deskribapena:
Etxebizitza kontuen informazio-aitorpeneko
Inprimakia (59 KB)
Jarraibideak (20 KB)
Foru Agindua 3.768/2002, Abenduaren 11ekoa (4.521 KB)
2942/2009 Foru Agindua, azaroaren 18koa (1.018 KB)
Indarrean dagoen urteko iraungipen-datekiko lotura
Aurkezpen telematikoa Editranen bidez
Ordenagailuak irakurri ahal duen euskarrian aurkezteko erregistroak.

Eredua: 782

Pertsona fisikoentzako ordezkaritza-agiri normalizatua (506 KB)