Erretiratuta ez dagoen pertsona batek kapital gisako BGAE bat erreskatatu du 2014-01-01a eta gero, eta ez du %100an integratu. Ondoren, beste ekitaldi batean, kapital gisako beste erreskate bat egiten du berriz ere, nola ordainduko ditu zergak?

Erantzuna

  • %60a aplikatu ahal izango zaio jasotzen den lehen prestazioari, baldin eta lehen ekarpena egiten denetik 2 urte baino gehiago igarotzen badira (menpekotasun kontingentzia gertatzen denean izan ezik). %60a aplikatzen zaion zenbatekoa ezin daiteke 300.000 eurotik gorakoa izan. Gainerakoari, bidezkoa denean, %100a aplikatuko zaio.
  • Prestazio horri dagokion prestazioari ere %100a aplika dakioke, eta arestion aipatu den kontingentziaren ziozko ondorengo beste prestazio bati %60a (aurreko muga berarekin).
  • Prestazioa %60an egozten bada, hurrengo urteetan inguruabar beragatik jasotako prestazioak %100ean egotziko dira.
  • ABEEE batek edo ezinbesteko enplegu-erregulazioko espediente batek eragindako BGAEetako bazkideek prestazioen kobrantza aurreratu ahal izatea; beraz, zergadun horien tributazioak dituen ondorioak arintzeko, 2020 eta 2021 ekitaldi bakoitzean jasotako errenta moduan zenbatekoari 100eko 75eko integrazio-ehunekoa aplikatzeko aukera ematen da, prestazio horiei dagokien laneko etekin osoa kalkulatzeko. Kapital moduan kobratzen badira (ekitaldi bakar batean kobratzen ditu arrazoi horrengatik jasotzeko eskubidea duen kopuru guztiak), aldi bakarrean integratu ahal izango dira % 60an, betiere kontingentzia horrengatik jasotako lehen prestazioa bada.

Horrekin lotutako galderak