Honako galdera hauei erantzunez gero, zure egoerarako erantzun egokia emango dizugu.

Errenta edo kapital gisa erreskatatu duzu?