Europar Batasuna. Eskualde Garapenerako Europar Funtsa (EGEF). Europa egiteko modu bat.

Europar Batasunaren funtsen kontzeptuen eta zenbatekoen araberako zerrenda historikoa. Diru-sarrerak, guztira: 436.905.873 Euro

PROGRAMA BAKOITZARI DAGOZKION ZENBATEKOEN ETA PORTZENTAJEEN LABURPENA
Finantzakidetza Zenbatekoa Portzentaje
NOBEF ETA DOCUP, 5b) 147.546.495 33,77%
EGEF 202.526.733 46,35%
EUROPAKO GIZARTE FUNTSA 37.870.636 8,67%
PROGRESS MUNDUTIK MUNDURA 89.832 0,02%
KOHESIO FUNTSA 14.119.579 3,23%
EBREN BESTE SARRERA BATZUK 34.752.597 7,95%
PROGRAMA BAKOITZAREN ZENBATEKOEN ETA BERORIEN BANAKAPENEN LABURPENA
Finantzakidetza Zenbatekoa
NOBEF ETA DOCUP, 5b) 147.546.495
EGEF 202.526.733
EUROPAKO GIZARTE FUNTSA 37.870.636
PROGRESS MUNDUTIK MUNDURA 89.832
KOHESIO FUNTSA 14.119.579
EBREN BESTE SARRERA BATZUK 34.752.597