Mikrotesaurusa | Lexikoa

68 INDUSTRIA

6806 industria-politika eta -egitura