Mikrotesaurusa | Lexikoa

28 GIZARTE-GAIAK

2816 demografia eta biztanleria