Mikrotesaurusa | Lexikoa

10 EUROPAKO ERKIDEGOAK

1011 Erkidegoaren zuzenbidea