Mikrotesaurusa | Lexikoa

10 EUROPAKO ERKIDEGOAK

1006 Europar Batasuneko erakundeak eta Europako funtzio publikoa