Mikrotesaurusa | Lexikoa

04 POLITIKA

0436 botere betearazlea eta herri-administrazioa