Mikrotesaurusa | Lexikoa

56 NEKAZARITZA, BASOGINTZA ETA ARRANTZA

5621 nekazaritza-lurren ustiapena