Ekintza Kulturala

Bizkaiko Foru Aldundiaren 124/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 2koa. Honen bidez, 2023ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.
Testu osoa (BAO. 216 Zk,, 2022ko azaroak 14, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 124/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 199/2023 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, zeinaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren 2022ko azaroaren 2ko 124/2022 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatuko dituen epaimahaiko epaimahaikideak izendatzen diren. Foru dekretu horrek 2023ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu.
Testu osoa (BAO. 32 Zk., 2023ko otsailak 15, Astezkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 143/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 29koa. Honen bidez, 2023ko ekitaldirako onartzen dira, beken oinarri arautzaileak eta deialdia, Arte Plastikoen eta Ikusmen-Arteen, Arte Dramatikoaren, Musikaren, eta Dantzaren modalitateetan.
Testu osoa (BAO. 235 Zk., 2022ko abenduak 13, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 143/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Euskara

Bizkaiko Foru Aldundiaren 126/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 15ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2023ko ekitaldian euskara ingurune digitalean egon dadin ekoizkinak egiten dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei.
Testu osoa (BAO. 224 Zk. 2022ko azaroak 24 - Bizkaiko Foru Aldundiaren 126/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 127/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 15ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2023ko ekitaldian euskararen erabilera sustatzen duten merkataritza-soziet
Testu osoa (BAO. 224 Zk. 2022ko azaroak 24 - Bizkaiko Foru Aldundiaren 127/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 128/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 15ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2023ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, udal erakunde autonomoei eta mankomunitateei.
Testu osoa (BAO. 224 Zk. 2022ko azaroak 24 - Bizkaiko Foru Aldundiaren 128/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 129/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 15ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2023ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten badituzte.
Testu osoa (BAO. 224 Zk. 2022ko azaroak 24 - Bizkaiko Foru Aldundiaren 129/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 170/2023 FORU AGINDUA, otsailaren 2koa. Honen bidez, 2023ko ekitaldian zehar Bizkaiko gizartearen hainbat eremutan euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdiak onartu zituzten Bizkaiko Foru Aldundiaren 2022ko azaroaren 15eko 126/2022, 127/2022, 128/2022 eta 129/2022 foru-dekretuetako epaimahai kalifikatzaileetako kideak izendatzen dira.
Testu osoa (BAO. 29 Zk., 2023ko otsailak 10, Ostirala - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
DECRETO FORAL 142/2022, de 29 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaiko Foru Aldundiaren 142/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 29koa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi- asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2023ko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen badituzte.
Testu osoa (BAO. 235 Zk., 2022ko abenduak 13, Asteartea - DECRETO FORAL 142/2022)  PDF dokumentura sarrera

Foru Liburutegia

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren 1849/2022 FORU AGINDUA, urriaren 5ekoa. Horren bidez, BizkaIdatz Txikia 2022-2023 haur eta gazteentzako literatur Sariaren IX. edizioaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu dira.
Testu osoa (BAO. 202 Zk. 2022ko urriak 24, Astelehena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, «Esta historia la escribes tú/jarraitzeko prest? Orain zure txanda da» leloa duen Bizkaidatz 2023 XV. Literatura-sariaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
Testu osoa (BAO. 61 Zk., 2023ko martxoak 28, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Gazteria

Bizkaiko Foru Aldundiaren 21/2023 FORU DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, «Udalekuak 2023» udako kanpaina arautzen duena.
Testu osoa (BAO. 38 Zk., 2023ko otsailak 23, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 21/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Kirolak

Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2022 FORU DEKRETUA, urriaren 25ekoa. Honen bidez, 2022ko irailaren 12tik 2023ko irailaren 11ra bitartean kirol prestakuntza gainditu duten kirol teknikarientzat Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak ematen dituen beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
Testu osoa (BAO. 210 Zk. , 2022ko azaroak 4, Ostira - Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 120/2022 FORU DEKRETUA, urriaren 25ekoa. Honen bidez, 2022ko azaroaren 28tik 2023ko azaroaren 26ra nazioarteko kirol probetan edo titulua ematen duten, edo titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan parte hartzen duten Bizkaiko kirolarientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
Testu osoa (BAO. 210 Zk. , 2022ko azaroak 4, Ostira - Bizkaiko Foru Aldundiaren 120/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 120/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 121/2022 FORU DEKRETUA, urriaren 25ekoa, foru diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Diru-laguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, kirol talde eta erakundeei, 2023an Bizkaiko Lurralde Historikoan kirol lehiaketa federatuak antola ditzaten.
Testu osoa (BAO, 217 Zk., 2022ko azaroak 15, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 121/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 20/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa, 2023an Bizkaiko Lurralde Historikoan kirol lehiaketa federatuak antolatzen dituzten kirol talde eta erakundeentzako diren diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 25eko 121/2022 Foru Dekretuko Epaimahai Kalifikatzaileko kideak izendatzen dituena.
Testu osoa (BAO. 12 Zk., 2023ko urtarrilak 18, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 2325/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa, Bizkaiko Eskola Kiroleko Programan jasota ez dauden egoerei baimena emateko prozedura arautzen duena.
Testu osoa (BAO. 227 Zk., 2022ko azaroak 29, Asteartea - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 2513/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 12koa, Bizkaia Kirolak Sariak 2023 deialdia egiten duena.
Testu osoa (BAO. 239 Zk. 2022ko abenduaren 19. Astelehena. - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 111/2022, FORU DEKRETUA, irailaren 27koa. 2023an Bizkaiko etorkizun handiko kirolariak identifikatzeko eta kirolari horiei laguntza emateko arautegia ezartzen dueña.
Testu osoa (BAO. 188 Zk. 2022ko urriak 3. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 111/2022)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 2577/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa, 2023an Bizkaiko etorkizun handiko kirolariak atzeman eta laguntzekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 27ko 111/2022 Foru Dekretuaren arabera.
Testu osoa (BAO. 2 Zk., 2023ko urtarrilak 3, Asteartea - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailaren 3/2023 Iragarkia, martxoaren 20koa, Bizkaia Kirolak 2023 sarien epaimahaiaren erabakia publiko egiten duena
Testu osoa (BAO. 23 Zk.. 2023ko martxoak 23 - Euskara)  PDF dokumentura sarrera

Ondarea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 119/2022 FORU DEKRETUA, urriaren 25ekoa. Honen bidez onesten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2022ko ekainaren 16tik 2023ko ekainaren 15era bitartean egiten diren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. Jarduera horiek, dena dela, honako hauek bakarrik izango dira: babes berezia edo ertaina duten ondasun arkeologikoak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten guneak, edo Eusko Jaurlaritzaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan ondasun babes ertaina edo berezitzat kalifikagarri gisa agertzen direnak ukitzen dituen edozein obra motaren ondorioz beharrezkoak diren jarduerak.
Testu osoa (BAO. 210 Zk. , 2022ko azaroak 4, Ostira - Bizkaiko Foru Aldundiaren 119/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 119/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Fitxategi hauek kontsultatzeko Adobe Reader dohainiko programa behar duzu.