saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Inprimakiak: Laguntzak eta Dirulaguntzak

Informazioa

 

Ekintza Kulturala

Bizkaiko Foru Aldundiaren 145/2021 FORU DEKRETUA, azaroaren 23koa, zeinaren bidez, 2022ko ekitaldirako onartzen dira, beken oinarri arautzaileak eta deialdia, arte plastikoen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, musikaren, eta dantzaren modalitateetan.
Testu osoa (BAO. 262 Zk. 2021eko abenduak 2, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 145/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1131/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 2koa, zeinaren bidez ebazten baitira beketarako eskaera haiek zeinak aurkeztu baitziren Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 23ko 145/2021 Foru Dekretuaren babesean, zeinaren bidez onesten baitira beken oinarri arautzaileak eta deialdia 2022ko ekitaldirako, Arte Plastiko eta Bisualak, Arte Dramatikoa, Musika eta Dantza modalitateetan.
Testu osoa (BAO. 110 Zk. 2022ko ekainak 9, Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 702/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa. Honen bidez, kultur arloan, 2022. urteko ekitaldirako, zenbait beken eskabideak ebaluatzeaz arduratuko den epaimahaiko kideak izendatzen dira. Hona hemen beka horiek: Arte Plastikoen eta Ikusmen-arteen, Arte Dramatikoaren, Musikaren eta Dantzaren modalitateetarako bekak.
Testu osoa (BAO. 57 Zk. 2022ko martxoak 23, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 151/2021 FORU DEKRETUA, azaroaren 30ekoa, 2022ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.
Testu osoa (BAO. 237 Zk. 2021eko abenduak 13, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 151/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 287/2022 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa, zeinaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko azaroaren 30eko 151/2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatuko dituen epaimahaiko epaimahaikideak izendatzen diren. Foru dekretu horrek 2022ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu.
Testu osoa (BAO. 22 Zk. 2022ko otsailak 2, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 812/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 7koa, zeinaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 30eko 151/2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak ebazten diren. Foru-dekretu horrek 2022ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu.
Testu osoa (BAO.74 Zk.2022ko, apirilak 20. Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 61/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 3koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan 2022ko ekitaldian kultura-proiektuak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira.
Testu osoa (BAO. 85 Zk. 2022ko maiatzak 5, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 61/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 5ekoa. Honen bidez, Foru Aldundiaren diru-laguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dira, 6.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerriek 2022ko ekitaldian kultur jarduerak egiteko.
Testu osoa (BAO. 77 Zk. 2022ko apirilak 25, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 75/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 17koa. Honen bidez, 2022ko ekitaldian Bizkaian arte eszenikoen ikuskizunak (musika, dantza eta antzerkia) antolatzeko Foru Aldundiak emango dituen diru-laguntzen oinarriak eta deialdia onesten dira (Garatu Programa).
Testu osoa (BAO. 98 Zk. 2022ko maiatzak 24 - Bizkaiko Foru Aldundiaren 75/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Euskara

Bizkaiko Foru Aldundiaren 159/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2022ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, udal erakunde autonomoei eta mankomunitateei.
Testu osoa (BAO. 241 Zk. 2021eko abenduak 21, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 159/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1221/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 10ekoa. Honen bidez, 2022ko abenduaren 14ko 159/2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztu ziren dirulaguntzetarako eskabideak ebazten dira. Foru dekretu horrek oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu, 2022ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, udal erakunde autonomoei eta mankomunitateei dirulaguntzak emateko (2021eko abenduaren 21eko BAO, 243. zk.).
Testu osoa (BAO. 115 Zk. 2022ko ekainak 15, Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 160/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2022ko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen badituzte.
Testu osoa (BAO. 243 Zk. 2021eko abenduak 21, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 160/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
5/2022 Iragarkia, apirilaren 26koa. Horren bidez argitara ematen da 2021eko abenduaren 14ko 160/2021 Foru Dekretuaren bitartez onarturiko deialdiko diru-laguntzak ematerako orduan 2022ko indarreko aurrekontu-muga legez finkatu ziren aurrekontu-izendapenen banaketa (deialdiaren argitalpena: 2021eko 243. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, abenduaren 21ekoa, asteartea).
Testu osoa (BAO. 81 Zk. 2022ko apirilak 29, Ostirala - 5/2022 Iragarkia)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 944/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, 2021eko abenduaren 14ko 160/2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztu ziren diru-laguntzetarako eskabideak ebazten dira. Foru dekretu horrek oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu, 2022ko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen dituzten merkataritza sozietateei, kooperatiba sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei diru-laguntzak emateko (2021eko abenduaren 21eko Bizkaiko Aldkizkaria Ofizialean 243 zenbakia).
Testu osoa (BAO. 89 Zk. 2022ko maiatzak 11, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 161/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2022ko ekitaldian euskara informazioaren eta komunikazioaren teknologietan egon dadin ekoizkinak egiten dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei.
Testu osoa (BAO. 244 Zk. 2021eko abenduak 22, Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 161/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 162/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2022ko ekitaldian euskararen erabilera sustatzen duten merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei.
Testu osoa (BAO. 244 Zk. 2021eko abenduak 22, Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 162/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2022ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten badituzte.
Testu osoa (BAO. 244 Zk. 2021eko abenduak 22, Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 305/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 1ekoa. Honen bidez, 2022ko ekitaldian zehar Bizkaiko gizartearen hainbat eremutan euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdiak onartu zituzten Bizkaiko Foru Aldundiaren 2021eko abenduaren 14ko 159/2021, 161/2021, 162/2021 eta 163/2021 foru-dekretuetako epaimahai kalifikatzaileetako kideak izendatzen dira.
Testu osoa (BAO. 28 Zk. 2022ko otsailak 10, Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 751/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, 2022ko Lauaxeta Sarietarako deialdia egiten duena.
Testu osoa (BAO. 65 Zk.2022ko apirilak 4, Astelehena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera

Foru Liburutegia

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren 2819/2021 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa. Horren bidez BizkaIdatz Txikia 2021-2022 haur eta gazteentzako literatur sarien VIII. edizioaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu dira.
Testu osoa (BAO. 224 Zk. 2021eko azaroak 22, Astelehena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Euskara)  PDF dokumentura sarrera
6/2022 iragarkia, maiatzaren 18koa, BizkaIdatz Txikia 2021-2022 haur eta gazteen VIII. literatura-sarian irabazle atera direnen zerrenda publiko egiten duena.
Testu osoa (BAO. 104 zK. 2022ko ekainak 1, Asteazkena - 6/2022 iragarkia)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 35/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 29koa: Esta historia la escribes tú/jarraitzeko prest? Orain zure txanda da? leloa duen BIZKAIDATZ 2022 XIV. Literatura-sariaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
Testu osoa (BAO. 65 Zk.2022ko apirilak 4, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 35/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1062/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 20koa; honen bidez, «Esta historia la escribes tú/jarraitzeko prest? Orain zure txanda da» leloa duen BizkaIdatz 2022 XIV. Literatura-sariaren aurkezten diren kontakizunak baloratzeko eta irabazleak hautatzeko epaimahaiko kideak izendatzen dira.
Testu osoa (BAO. 105 Zk. 2022ko ekainak 2, Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera

Gazteria

Bizkaiko Foru Aldundiaren 10/2022 FORU DEKRETUA, otsailaren 22koa, «Udalekuak 2022» udako kanpaina arautzen duena.
Testu osoa (BAO . 43 Zk. 2022ko martxoak 3, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 10/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Kulturako zuzendari nagusiaren 400/2022 Ebazpena, ekainaren 3koa. Honen bidez, «Udalekuak 2022» udako kanpainan eskatutako lekuen behin betiko adjudikazioa ebazten da.
Testu osoa (BAO 112 Zk. 2022ko ekainak 13, Astelehena - Kulturako zuzendari nagusiaren 400/2022 Ebazpena)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa; honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan 2022ko ekitaldian aisia eta astialdiko koordinazio-egiturak mantentzeko diru-laguntza foralen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira.
Testu osoa (BAO. 46 Zk. 2022ko martxoak 8, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
1201/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 9koa, Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuarena, 2022ko ekitaldian Bizkaiko Lurralde Historikoan aisialdiko eta denbora libreko koordinazio egiturak mantentzeko foru diru-laguntzen deialdia ebazten duena.
Testu osoa (BAO. 113 Zk. 2022ko ekainak 14, Asteartea - 1201/2022 FORU AGINDUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2022 FORU DEKRETUA, ekainaren 7koa, haurren eta gazteen arloan lanean diharduten irabazteko asmorik gabeko Bizkaiko aisialdi eta astialdiko erakundeentzako, 2022ko udan udalekuak, kanpamenduak eta auzolandegiak antola ditzaten, Aldundiaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
Testu osoa (BAO. 110 Zk. 2022,ko ekainak 09. Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Kirolak

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren 1925/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 16koa. Honen bidez, ebazten dira Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 27ko 49/2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako dirulaguntzaren eskaerak. Foru dekretu horren bidez, 2020/2021 denboraldian Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan sartuta dauden lehiatzeko kirol jardueretan eta/edo Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzen duten erakundeentzako foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira. Jarduera horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 25eko 78/2020 Foru Dekretuak (Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 1eko 104/2020 Foru Dekretuak aldarazia) arautu ditu. (Oker zuzenketa).
Testu osoa (BAO. 167 Zk. 2021eko abuztuak 31, Asteartea - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 152/2021 FORU DEKRETUA, azaroaren 30ekoa. Honen bidez, 2021eko irailaren 11tik 2022ko irailaren 11ra bitartean kirol prestakuntza gainditu duten kirol teknikarientzat Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak ematen dituen beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
Testu osoa (BAO. 239 Zk. 2021eko abenduak 15, Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 152/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 152/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Banku-helbideratzearen fitxa (Bizkaiko Foru Aldundiaren 152/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2021 FORU DEKRETUA, azaroaren 30ekoa. Honen bidez, 2021eko azaroaren 29tik 2022ko azaroaren 27ra nazioarteko kirol probetan edo titulua ematen duten, edo titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan parte hartzen duten Bizkaiko kirolarientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
Testu osoa (BAO. 239 Zk. 2021eko abenduak 15, Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Banku-helbideratzearen fitxa (Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 30/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 22koa, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Diru-laguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, kirol talde eta erakundeei, 2022an Bizkaiko Lurralde Historikoan kirol lehiaketa federatuak antola ditzaten.
Testu osoa (BAO. 61 Zk. 2022ko martxoak 29, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 30/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 971/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, 2022an Bizkaiko Lurralde Historikoan kirol lehiaketa federatuak antolatzen dituzten kirol talde eta erakundeentzako diren diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 22ko 30/2022 Foru Dekretuko Epaimahai Kalifikatzaileko kideak izendatzen dituena.
Testu osoa (bao. 94 Zb. 2022ko maiatzak 18, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 776/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 31koa. Horren bidez, «Bizkaia Kirolak Sariak 2022» deialdia egiten duena.
Testu osoa (BAO. 67 Zk. 2022ko apirilak 6, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru sailaren 7/2022 Iragarkia, maiatzaren 24ekoa, Bizkaia Kirolak 2022 sarien epaimahaiaren erabakia publiko egiten duena.
Testu osoa (BAO. 105 Zk. 2022ko ekainak 2, Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 66/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Diru-laguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2021-2022 denboraldian Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan sartuta dauden lehiatzeko kirol jardueretan eta/edo Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzen duten erakundeei. Jarduera horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 27ko 108/2021 Foru Dekretuak arautzen ditu.
Testu osoa (BAO. 92 Zk. 2022ko maiatzak 16, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 66/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Ondarea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2021 FORU DEKRETUA, abuztuaren 24koa. Honen bidez onesten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2021eko ekainaren 16tik 2022ko ekainaren 15era bitartean egiten diren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. Jarduera horiek, dena dela, honako hauek bakarrik izango dira: babes berezia edo ertaina duten ondasun arkeologikoak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten guneak, edo Eusko Jaurlaritzaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan ondasun babes ertaina edo berezitzat kalifikagarri gisa agertzen direnak ukitzen dituen edozein obra motaren ondorioz beharrezkoak diren jarduerak.
Testu osoa (BAO. 166 Zk.2021ko, abuztua 30. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 22koa. Honen bidez, onetsi egiten dira 2022. urtean zehar Bizkaiko higiezinen kultur ondarea berritzeko eraikuntza esku-hartzeak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.
Testu osoa (BAO. 58 Zk. 2022ko martxoak 24, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Justifikazioa bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1092/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 26koa; Bizkaiko Foru Aldundiko martxoaren 22ko 29/2022 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko ardura duen epaimahaiko kideak izendatzen dituena. Foru dekretu horren bidez onetsi egiten dira 2022. urtean zehar Bizkaiko higiezinen kultur ondarea berritzeko eraikuntza esku-hartzeak egiteko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia.
Testu osoa (BAO. 107 Zk. 2022ko ekainak 6, Astelehena. - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 37/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 5ekoa. Honen bidez, 2022. urtean Bizkaiko kultur ondare etnografikoa zaindu, ikertu eta zabaltzeko jarduerak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
Testu osoa (BAO. 68 Zk. ko apirilak 7. Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 37/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kirol foru diputatuaren 934/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa; Bizkaiko Foru Aldundiko apirilaren 5eko 37/2022 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko ardura duen epaimahaiko kideak izendatzen dituena. Foru dekretu horren bidez onetsi egiten dira 2022. urtean zehar Bizkaiko kultur ondare etnografikoa zaindu, ikertu eta zabaltzeko jarduerak egiteko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia.
Testu osoa (BAO. 88 Zk. 2022ko maiatzak 10, Asteartea - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1222/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 10ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 5eko 37/2022 Foru Dekretuaren babespean aurkeztutako diru-laguntza eskabideak ebatzi dituena. Foru dekretu horren bidez onetsi egiten dira 2022. urtean zehar Bizkaiko kultur ondare etnografikoa zaindu, ikertu eta zabaltzeko jarduerak egiteko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia (2022ko apirilaren 7ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 68 zenbakian).
Testu osoa (BAO. 114 Zk. 2022ko ekainak 15, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 12koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2022. urtean, ikerketa arkeologiko eta paleontologikoak sustatzeko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
Testu osoa (BAO.74 Zk.2022ko, apirilak 20. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete ( Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Justifikazioa bete ( Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2022 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kirol foru diputatuaren 1001/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa; Bizkaiko Foru Aldundiko apirilaren 12ko 44/2022, Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko ardura duen epaimahaiko kideak izendatzen dituena. Foru Dekretu horren bidez onetsi egiten dira 2022. urtean zehar Bizkaiko ikerketa arkeologiko eta paleontologikoak sustatzeko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia.
Testu osoa (BAO. 94 Zk. 2022ko maiatzak 18, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera

Fitxategi hauek kontsultatzeko Adobe Reader dohainiko programa behar duzu.