saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Inprimakiak: Laguntzak eta Dirulaguntzak

Informazioa

 

Ekintza Kulturala

Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, 2021eko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.
Testu osoa (BAO. 242 Zk.2020ko abenduak 17, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 989/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 22koa, zeinaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 15eko 118/2020 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak ebazten diren. Foru-dekretu horrek 2021eko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu.
Testu osoa (BAO. 79 Zk. 2021ko apirilak 29, Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 370/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 5ekoa, zeinaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020ko abenduaren 15eko 118/2020 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatuko dituen epaimahaiko epaimahaikideak izendatzen diren. Foru Dekretu horrek 2021eko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu.
Testu osoa (BAO. 30 Zk. 2021ko otsailak 15, Astelehena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 109/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa, zeinaren bidez, 2021eko ekitaldirako onartzen dira, beken oinarri arautzaileak eta deialdia, arte plastikoen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, musikaren, eta dantzaren modalitateetan
Testu osoa (BAO. 242 Zk.2020ko abenduak 17, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 109/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 109/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Justifikazioa bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 109/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 7/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 16koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 9ko 109/2020 Foru Dekretua aldatzen duena. Azken Foru-Dekretu horren bidez, 2021eko ekitaldirako onartzen dira beken oinarri arautzaileak eta deialdia, arte plastikoen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, musikaren, eta dantzaren modalitateetan.
Testu osoa (BAO. 33 Zk. 2021ko otsailak 18, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 7/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 795/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa. Honen bidez, kultur arloan, 2021. urteko ekitaldirako, zenbait beken eskabideak ebaluatzeaz arduratuko den epaimahaiko kideak izendatzen dira. Hona hemen beka horiek: Arte Plastikoen eta Ikusmen-arteen, Arte Dramatikoaren, Musikaren eta Dantzaren modalitateetarako bekak.
Testu osoa (BAO. 62 Zk.2021ko apirilak 6, Asteartea - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 54/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, Foru Aldundiaren diru-laguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dira, 6.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerriek 2021eko ekitaldian kultur jarduerak egiteko.
Testu osoa (BAO. 83 Zk. 2021ko maiatzak 5, Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 54/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1363/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 4ko 54/2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko ardura duen epaimahaiko kideak izendatzen dituena. Foru Dekretu horren bidez, Foru Aldundiaren diru-laguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dira, 6.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalerriek 2021eko ekitaldian kultur jarduerak egiteko.
Testu osoa (BAO. 108 Zk. 2021ko ekainak 9, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko 73/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan 2021eko ekitaldian kultura-proiektuak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira.
Testu osoa (BAO. 99 Zk. 2021ko maiatzak 27, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiko 73/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Euskara

Bizkaiko Foru Aldundiaren 115/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2021eko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen badituzte.
Testu osoa (BAO. 244 Zk. 2020ko abenduak 21, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 115/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1360/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa. Honen bidez, 2020ko abenduaren 15eko 115/2020 Foru Dekretuaren babesean aurkeztu ziren diru-laguntzetarako eskabideak ebazten dira. Foru dekretu horrek oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu, 2021eko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen dituzten merkataritza sozietateei, kooperatiba sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei diru-laguntzak emateko (2020ko abenduaren 21eko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 244. zenbakia).
Testu osoa (BAO. 108 Zk. 2021ko ekainak 9, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
2021eko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen dituzten merkataritza sozietateei, kooperatiba sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei diru-laguntzak emateko deialdia arautzen duen 2020ko abenduaren 15eko 115/2020 Foru Dekretuaren itzalpean (2020ko abenduaren 21eko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 244. zk.) aurkeztutako diru-laguntzen eskabideak ebatzi zituen Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren ekainaren 1eko 1360/2021 Foru Aginduan antzemandako okerren zuzenketa.
Testu osoa (BAO. 110 Zk. 2021-ko ekainak 11, Ostirala - 2021eko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen dituzten merkataritza sozietateei)  PDF dokumentura sarrera
3/2021 iragarkia, maiatzaren 19koa. Horren bidez argitara ematen da 2020ko abenduaren 15eko 115/2020 Foru Dekretuaren bitartez onarturiko deialdiko diru-laguntzak ematerako orduan 2021eko indarreko aurrekontu-muga legez finkatu ziren aurrekontu-izendapenen banaketa (deialdiaren argitalpena: 2020ko 244 Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, abenduaren 21ekoa, astelehena).
Testu osoa (BAO. 99 Zk. 2021ko maiatzak 27, Osteguna - 3/2021 iragarkia)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 116/2020, FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2021eko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, udal erakunde autonomoei eta mankomunitateei.
Testu osoa (BAO. 244 Zk. 2020ko abenduak 21, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 116/2020)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2021eko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten badituzte.
Testu osoa (BAO. 244 Zk. 2020ko abenduak 21, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 124/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira, dirulaguntzak emateko. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2021eko ekitaldian euskararen erabilera sustatzen duten merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei.
Testu osoa (BAO. 245 Zk. 2020ko abenduak 22, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 124/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira, dirulaguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntzak horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2021eko ekitaldian euskara informazioaren eta komunikazioaren teknologietan egon dadin ekoizkinak egiten dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei dirulaguntzak emateko.
Testu osoa (BAO. 245 Zk. 2020ko abenduak 22, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 328/2021 FORU AGINDUA, urtarrillaren 26koa. Honen bidez, 2021eko ekitaldian zehar Bizkaiko gizartearen hainbat eremutan euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdiak onartu zituzten Bizkaiko Foru Aldundiaren 2020ko abenduaren 15eko 116/2020, 117/2020, 124/2020 eta 125/2020 foru-dekretuetako epaimahai kalifikatzaileetako kideak izendatzen dira.
Testu osoa (BAO. 22 zk. 2021ko otsailak 3, Asteazkena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1164/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 10ekoa, 2021eko Lauaxeta Sarietarako deialdia egiten dueña.
Testu osoa (BAO. 92 Zk. 2021ko maiatzak 18, Asteartea - Euskara)  PDF dokumentura sarrera

Foru Liburutegia

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren 589/ 2021 FORU AGINDUA., martxoaren 2koa. Horren bidez BIZKAIDATZ TXIKIA 2021 haur eta gazteentzako literatur sarien VII. edizioaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu dira.
Testu osoa (BAO.48 Zk. 2021ko martxoak 11, Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Eskabidea bete (Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, «Esta historia la escribes tú/jarraitzeko prest? Orain zure txanda da» leloa duen Bizkaidatz 2021 XIII. Literatura-sariaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
Testu osoa (BAO. 104 Zk. 2021ko ekainak 3, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Gazteria

Bizkaiko Foru Aldundiaren 11/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 2koa, «Udalekuak 2021» udako kanpaina arautzen duena.
Testu osoa (BOB. 50 Zk. 2021ko martxoak 15, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 11/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 74/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa; honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan 2021eko ekitaldian aisia eta astialdiko koordinazio-egiturak mantentzeko diru-laguntza foralen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira.
Testu osoa (BAO. 104 Zk. 2021ko ekainak 3, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 74/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Kirolak

Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 25ekoa, Eskola Kirola programak 2020/2021 denboraldian izango duen arautegia ebazten duena.
Testu osoa (BAO. 164. zk. 2020, abuztuak 27. Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera (1.97 MB)
Bizkaiko Foru Aldundiaren 104/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 1ekoa, Eskola Kirola programak 2020/2021 denboraldian izango duen arautegia ebatzi zuen abuztuaren 25eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2020 Foru Dekertua aldatzen duena.
Testu osoa (BAO 237 zK. 2020, abenduak 10. Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 104/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 49/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 27koa, 2020-2021 denboraldian Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan sartuta dauden lehiatzeko kirol jardueretan eta/edo Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzen duten erakundeentzako foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena. Jarduera horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 25eko 78/2020 Foru Dekretuak (Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 1eko 104/2020 Foru Dekretuak aldarazia) arautzen ditu.
Testu osoa (BAO. 79 Zk. 2021ko apirilak 29, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 49/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 111/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. Honen bidez, 2020ko azaroaren 30etik 2021eko azaroaren 28ra titulua ematen duten, titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan parte hartzen duten Bizkaiko kirolarientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
Testu osoa (BAO. 241 Zk. 2020ko abenduak 16, Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 111/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. Honen bidez, 2020ko irailaren 11tik 2021eko irailaren 10era bitartean kirol prestakuntza gainditu duten kirol teknikarientzat Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak ematen dituen beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. (Oker zuzenketa).
Testu osoa (BAO. 242 Zk2020ko abenduak 17, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Inprimakia bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1167/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 10ekoa, Bizkaia Kirolak 2021 Sarietarako deialdia egiten duena.
Testu osoa (BAO. 92 Zk. 2021ko maiatzak 18, Asteartea - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 61/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Diru-laguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, kirol talde eta erakundeei, 2021ean kirol jarduera federatuak antola ditzaten.
Testu osoa (BAO. 94 Zk. 2021ko maiatzak 20, Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiaren 61/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Ondarea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 110/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. Honen bidez onesten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2020ko ekainaren 16tik 2021eko ekainaren 15era bitartean egiten diren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. Jarduera horiek, dena dela, honako hauek bakarrik izango dira: babes berezia edo ertaina duten ondasun arkeologikoak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten guneak, edo Eusko Jaurlaritzaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan ondasun babes ertaina edo berezitzat kalifikagarri gisa agertzen direnak ukitzen dituen edozein obra motaren ondorioz beharrezkoak diren jarduerak.
Testu osoa (BAO. 239 Zk. 2020ko abenduak 14. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 110/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 110/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Zuriketa bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 110/2020 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 28/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 13koa. Honen bidez, onetsi egiten dira 2021. urtean zehar Bizkaiko higiezinen kultur ondarea berritzeko eraikuntza esku-hartzeak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.
Testu osoa (BAO. 73 Zk. 2021ko apirilak 21, Asteazkena. - Bizkaiko Foru Aldundiaren 28/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete. (Bizkaiko Foru Aldundiaren 28/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Justifikazioa bete. (Bizkaiko Foru Aldundiaren 28/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 13koa. Honen bidez, 2021. urtean Bizkaiko kultur ondare etnografikoa zaindu, ikertu eta zabaltzeko jarduerak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira
Testu osoa (BAO. 73 Zk. 2021ko apirilak 21, Asteazkena. - Bizkaiko Foru Aldundiaren 29/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kirol foru diputatuaren 1131/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 6koa; Bizkaiko Foru Aldundiko apirilaren 13ko 29/2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko ardura duen epaimahaiko kideak izendatzen dituena. Foru dekretu horren bidez onetsi egiten dira 2021. urtean zehar Bizkaiko kultur ondare etnografikoa zaindu, ikertu eta zabaltzeko jarduerak egiteko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia.
Testu osoa (BAO. 90 Zk. 2021ko maiatzak 14, Ostirala. - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 72/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2021. urtean, ikerketa arkeologiko eta paleontologikoak sustatzeko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
Testu osoa (BAO. 102 Zk. 2021eko ekainak 1, Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 72/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 72/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Justifikazioa bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 72/2021 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Fitxategi hauek kontsultatzeko Adobe Reader dohainiko programa behar duzu.