Ekintza Kulturala

Bizkaiko Foru Aldundiaren 180/2023 FORU DEKRETUA, azaroaren 23koa, zeinaren bidez, 2024ko ekitaldirako onartzen dira, beken oinarri arautzaileak eta deialdia, Arte Plastikoen eta Ikusmen-Arteen, Arte Dramatikoaren, Musikaren, eta Dantzaren modalitateetan.
Testu osoa (BAO. 235 Zk., 2023ko abenduak 11, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 180/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 515/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa. Honen bidez, kultur arloan, 2024. urteko ekitaldirako, zenbait beken eskabideak ebaluatzeaz arduratuko den epaimahaiko kideak izendatzen dira. Hona hemen beka horiek: Arte Plastikoen eta Ikusmen-arteen, Arte Dramatikoaren, Musikaren eta Dantzaren modalitateetarako bekak.
Testu osoa (BAO. 67 Zk., 2024ko apirilak 4, Astelehena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko azaroaren 23ko 180/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez, 2024ko ekitaldirako onartzen dira, beken oinarri arautzaileak eta deialdia, Arte Plastikoen eta Ikusmen-Arteen, Arte Dramatikoaren, Musikaren, eta Dantzaren modalitateetan. BDNS(Identif.):729587.
Testu osoa (BAO. 235 Zk., 2023ko abenduak 11, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiko azaroaren 23ko 180/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 16/2024 FORU DEKRETUA, otsailaren 15ekoa. Honen bidez, 2024ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.
Testu osoa (BAO. 35 Zk. 2024ko otsailak 19. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 16/2024 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 448/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa, zeinaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren 2024ko otsailaren 15eko 16/2024 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatuko dituen epaimahaiko epaimahaikideak izendatzen diren. Foru dekretu horrek 2024ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen ditu.
Testu osoa (BAO. 58 Zk. 2024ko martxoak 21. Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera

Euskara

Bizkaiko Foru Aldundiaren 196/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Foru dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2024ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten badituzte.
Testu osoa (BAO. 240 Zk. 2023ko abenduak 18. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 196/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 14ko 196/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Foru dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2024ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten badituzte. BDNS(Identif.): 732832.
Testu osoa (BAO. 240 Zk. 2023ko abenduak 18. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 14ko 196/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Foru dirulaguntza horiek emango zaizkie)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 203/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2024ko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen badituzte.
Testu osoa (BAO. 246 Zk. 2023ko abenduak 27. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 203/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 203/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2024ko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen badituzte. BDNS(Identif.): 734747.
Testu osoa (BAO. 246 Zk. 2023ko abenduak 27. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 203/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 203/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, banakako enpresaburuei, profesionalei eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2024ko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen badituzte. BDNS(Identif.): 734747.(Oker zuzenketa).
Testu osoa (BAO. 247 Zk. 2023ko abenduak 28. Osteguna - Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 203/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 204/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2024ko ekitaldian euskararen erabilera sustatzen duten merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei.
Testu osoa (BAO. 246 Zk. 2023ko abenduak 27. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 204/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez, foru dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2024ko ekitaldian euskararen erabilera sustatzen duten merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei. BDNS(Identif.): 734777.
Testu osoa (BAO. 246 Zk. 2023ko abenduak 27. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiko Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 205/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2024ko ekitaldian euskara ingurune digitalean egon dadin ekoizkinak egiten dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei.
Testu osoa (BAO. 246 Zk. 2023ko abenduak 27. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 205/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 205/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez, foru dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2024ko ekitaldian euskara ingurune digitalean egon dadin ekoizkinak egiten dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei.BDNS (Identif.) : 734778.
Testu osoa (BAO. 246 Zk. 2023ko abenduak 27. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 205/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 206/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2024ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, udal erakunde autonomoei eta mankomunitateei.
Testu osoa (BAO. 246 Zk. 2023ko abenduak 27. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 206/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 206/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horre bidez, foru dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, 2024ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, udal erakunde autonomoei eta mankomunitateei. BDNS(Identif.): 734780.
Testu osoa (BAO. 246 Zk. 2023ko abenduak 27. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 206/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horre bidez)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 127/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 30ekoa. Honen bidez, 2024ko ekitaldian zehar Bizkaiko gizartearen hainbat eremutan euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko jarduerak egiteko dirulaguntzen deialdiak onartu zituzten Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 14ko 196/2023 Foru Dekretuko eta abenduaren 21eko 204/2023, 205/2023 eta 206/2023 Foru Dekretuetako epaimahai kalifikatzaileetako kideak izendatzen dira
Testu osoa (BAO. 28 Zk. 2024ko otsailak 8. Osteguna - Euskara)  PDF dokumentura sarrera

Gazteria

Bizkaiko Foru Aldundiaren 14/2024 FORU DEKRETUA, otsailaren 15ekoa, «Udalekuak 2024» udako kanpaina arautzen duena
Testu osoa (BAO. 35 Zk. 2024ko otsailak 19. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 14/2024 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 15/2024 FORU DEKRETUA, otsailaren 15ekoa, zeinaren bidez erabakitzen baita «Udalekuak 2024» kanpainako udalekuetan eta kanpamentuetan egoteko prezio publikoa ezartzea eta garatzen baitira haren gaineko arauak.
Testu osoa (BAO. 35 Zk. 2024ko otsailak 19. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 15/2024 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 18/2024 FORU DEKRETUA, otsailaren 22koa, 2024ko ekitaldian Bizkaiko Lurralde Historikoan aisia eta astialdiko koordinazio-egiturak mantentzeko foru dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
Testu osoa (BAO. 45 Zk. 2024ko martxoak 4. Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 18/2024 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Kirolak

Bizkaiko Foru Aldundiaren 126/2023 FORU DEKRETUA, abuztuaren 23koa, Eskola Kirola programak 2023/2024 denboraldian izango duen arautegia ebazten duena.
Testu osoa (BAO. 164 Zk., 2023ko abuztuak 28, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 126/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 172/2023 FORU DEKRETUA, azaroaren 16koa. Honen bidez, 2023ko irailaren 12tik 2024ko irailaren 11ra bitartean kirol prestakuntza gainditu duten kirol teknikarientzat Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak ematen dituen beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
Testu osoa (BAO. 228 Zk. 2023ko azaroak 28. Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 172/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 172/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 16ko 172/2023 Foru Dekretuaren laburpena. Horren bidez, 2023ko irailaren 12tik 2024ko irailaren 11ra bitartean kirol prestakuntza gainditu duten kirol teknikarientzat Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak ematen dituen beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. BDNS (Identif.): 727847.
Testu osoa (BAO. 235 Zk., 2023ko abenduak 11, Astelehena - Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 16ko 172/2023 Foru Dekretuaren laburpena. Horren bidez)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 202/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, foru diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dituena. Diru-laguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, kirol talde eta erakundeei, 2024an Bizkaiko Lurralde Historikoan kirol lehiaketa federatuak antola ditzaten.
Testu osoa (BAO. 245 Zk. 2023ko abenduak 26. Asteartea. - Bizkaiko Foru Aldundiaren 202/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez foru dirulaguntzak emateko oinarri-arauak eta deialdia onartzen dira. Foru dirulaguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, kirol talde eta erakundeei, 2024an Bizkaiko Lurralde Historikoan kirol lehiaketa federatuak antola ditzaten. BDNS(Identif.):734742.
Testu osoa (BAO. 245 Zk. 2023ko abenduak 26. Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiko Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez foru dirulaguntzak emateko oinarri–arauak eta deialdia onartzen dira. Foru dirulaguntza horiek emango zaizkie)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 201/2023 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa. Honen bidez, 2023ko azaroaren 27tik 2024ko azaroaren 25era nazioarteko kirol probetan edo titulua ematen duten, edo titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan parte hartzen duten Bizkaiko kirolarientzako foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
Testu osoa (BAO. 245 Zk. 2023ko abenduak 26. Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 201/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 201/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 201/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez 2023ko azaroaren 27tik 2024ko azaroaren 25era nazioarteko kirol probetan edo titulua ematen duten, edo titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan parte hartzen duten Bizkaiko kirolarientzako foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. BDNS(Identif.):734740.
Testu osoa (BAO. 245 Zk. 2023ko abenduak 26. Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiko abenduaren 21eko 201/2023 Foru Dekretuaren laburpena; Foru Dekretu horren bidez 2023ko azaroaren 27tik 2024ko azaroaren 25era nazioarteko kirol probetan edo titulua ematen duten)  PDF dokumentura sarrera
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 97/2024 FORU AGINDUA, urtarrilaren 19koa, «Bizkaia Kirolak Sariak 2024» deialdia egiten duena.
Testu osoa (BAO. 20 Zk. 2024ko urtarrilak 29. Astelehena - Euskara)  PDF dokumentura sarrera

Ondarea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 173/2023 FORU DEKRETUA, azaroaren 16koa. Honen bidez, onesten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2023ko ekainaren 16tik 2024ko ekainaren 15era bitartean egiten diren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. Jarduera horiek, dena dela, honako hauek bakarrik izango dira: babes berezia edo ertaina duten ondasun arkeologikoak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten guneak, edo Eusko Jaurlaritzaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan ondasun babes ertaina edo berezitzat kalifikagarri gisa agertzen direnak ukitzen dituen edozein obra motaren ondorioz beharrezkoak diren jarduerak.
Testu osoa (BAO. 228 Zk. 2023ko azaroak 28. Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren 173/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 173/2023 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 16ko 173/2023 Foru Dekretuaren laburpena; honen bidez, onesten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2023ko ekainaren 16tik 2024ko ekainaren 15era bitartean egiten diren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. Jarduera horiek, dena dela, honako hauek bakarrik izango dira: babes berezia edo ertaina duten ondasun arkeologikoak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten guneak, edo Eusko Jaurlaritzar. BDNS(Identif.): 727838.Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 16ko 173/2023 Foru Dekretuaren laburpena; honen bidez, onesten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2023ko ekainaren 16tik 2024ko ekainaren 15era bitartean egiten diren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia. Jarduera horiek, dena dela, honako hauek bakarrik izango dira: babes berezia edo ertaina duten ondasun arkeologikoak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten guneak, edo Eusko Jaurlaritzar. BDNS(Identif.): 727838.
Testu osoa (BAO. 228 Zk. 2023ko azaroak 28. Asteartea - Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 16ko 173/2023 Foru Dekretuaren laburpena; honen bidez)  PDF dokumentura sarrera
Bizkaiko Foru Aldundiaren 24/2024 FORU DEKRETUA, martxoaren 7koa. Honen bidez, onetsi egiten dira 2024. urtean zehar Bizkaiko Higiezinen Kultur Ondarea berritzeko eraikuntza esku-hartzeak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deiald
Testu osoa (BAO. 52 Zk. 2024ko martxoak 13. Asteazkena - Bizkaiko Foru Aldundiaren 24/2024 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Eskaera bete. (Bizkaiko Foru Aldundiaren 24/2024 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera
Justifikazioa bete (Bizkaiko Foru Aldundiaren 24/2024 FORU DEKRETUA)  PDF dokumentura sarrera

Fitxategi hauek kontsultatzeko Adobe Reader dohainiko programa behar duzu.