Bizkaiko estazio hidrometeorologikoen foru sarea.

Bizkaiko estazio hidrometeorologikoen foru sarea Eusko Jaurlaritzako Ur Agentziak kudeatzen duen sare autonomikoan txertatu da.

Red foral de estaciones hidrometeorológicas de Bizkaia.

La red foral de estaciones hidrometeorológicas de Bizkaia ha quedado integrada en la red autonómica que gestiona Gobierno Vasco-Ur Agentzia.