saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 

Hemen zaude:

BizkaiBain egin daitezkeen izapideak eta kudeaketak

Informazioa

Ondokoak dira Ogasun eta Finantza Saileko Bulego Birtualean egin daitezkeen izapideak eta kudeaketak:

 • Likidazioak eta autolikidazioak bidali. Adibidea
 • Zergak ordaindu. Adibidea
 • Banku-kontuak zerga-erabilerarako: egiaztapena eta alta. Adibidea
 • Gerorapenak eskatu. Adibidea
 • Ziurtagiriak eskatu. Adibidea
 • Ordain-gutunak eskuratu (ordainketa osoa zein partziala). Adibidea
 • Konpentsazio eskaera. Adibidea
 • Eskakizunei erantzutea. Adibidea
 • Agiri-sorta erantsitik duten birjarpenezko errekurtsoak jartzea. Adibidea
 • Kontsulta lotesleak aurkeztea. Adibidea
 • Zergak ordaintzeko aldez aurretiko proposamenak aurkeztea. Adibidea
 • Erreklamazio eta alegazio ekonomiko-administratiboen aurkezpena FAEAn.
 • Eskabidea aurkeztu. Adibidea
 • Kexa aurkeztu. Adibidea
 • Iradokizuna aurkeztu. Adibidea
 • Zerga egoitza aldatzea. Adibidea
 • Izena edo/eta deiturak aldatzea. Adibidea
 • Eman baimena e-mail edo SMS bidez komunikazio elektronikoak jasotzeko. Adibidea

Ogasunean elektronikoko aurkez daitezkeen ereduak

Ogasunean elektronikoko aurkez daitezkeen ereduen zerrenda.
Ered. Deskripzioa EPEAREN BARRUAN EPEZ KANPO Nahitaez telem. Bidaltzeko erak
Norm. Osag. Ord. Norm. Osag. Ord.
  ERRENTA                
100 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga X BAI           X BAI Fitxategia
216 Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
714 Ondarearen gaineko Zerga X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
  SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA                
20R Enpresa Berregituraketa Eragiketen Jakinarazpena X BAI           X BAI Fitxategia
200
201
220
Sozietateen gaineko Zerga Arrunta X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
203 Sozietateak - Zatikako Ordainketa BLH X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
218 Sozietateen gaineko Zerga - Zatikako ordainketa X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
222 Sozietateen gaineko Zerga - Zatikako ordainketa. Zerga baterakuntzaren araubidea X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
223 Sozietateak - Zatikako ordainketa.BLH Zerga-baterakuntzaren araubidea X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
232 Eragiketa lotuei aitorpen informatiboa X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
  BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA                
303 BEZ. - Autolikidazioa X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
308 BEZ. - Itzulketa eskaera X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
309 BEZ. - Ez-aldizkako X BAI     X BAI     X BAI Fitxategia
310 BEZ. - Araubide erraztua X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
318 BEZ. - Aurretik itzulitako kuoten erregularizaziorako aitorpena X BAI   X BAI X BAI   X BAI X BAI Pantaila
322 BEZ. - Erakunde taldea. Banakoa X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
353 BEZ. - Erakunde taldea. Agregatua X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
368 BEZ. - Telekomunikazio-, irrati- eta telebista- zerbitzuei nahiz baliabide elektronikoz egiten diren zerbitzuei aplikatu beharreko araubide berezia. Batasuneko araubidea. Autolikidazioa X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
390 BEZ. - Urteko aitorpen-laburpena.Araubide orokorra X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
391 BEZ. - Urteko aitorpen-laburpena. Araubide erraztua X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
  ATXIKIPENAK                
110 PFEZ. - Atxikipenak X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia + Pantaila
111 PFEZ. - Atxikipenak. Enpresa handiak X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia + Pantaila
115 PFEZ. - Hiriko higiezinen errentamenduen errendimenduei egindako atxikipenak X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia + Pantaila
117 PFEZ. - Talde-inbertsioko erakundeen kapitala edo ondarea islatzen duten akzioen edo partaidetzen transmisio edota itzulketen ondorioz lortutako ondasun- errentak edo irabaziak. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
123 PFEZ. - Ondasun higikorrei dagokien kapital atxikipenak, banku-kontuak izan ezik X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila + Fitxategia
124 PFEZ. - Besteren kapitalen erakarketa eta erabilera islatzen duen aktibo ororen transmisio, amortizazio, itzulketa, trukaketa edo bihurketaren ondoriozko errentei dagokien kapital higikorraren atxikipenak X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
126 PFEZ. - Kapital higikorraren atxikipenak, finantza-erakunde orotako kontuetatik eratorritako kontraprestazioen bidez eskuratzen direnak, finantza-aktiboen gaineko eragiketak oinarri dituztenak barne X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
128 PFEZ. - Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi aseguru edo elbarritasun aseguruei doazkien kontratuen ondoriozko kapital higikorraren atxikipenak X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
130 PFEZ. - Enpresaburu eta profesionalen zatikako ordainketak X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia + Pantaila
230 PFEZ.-Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien konturako atxikipenak eta sarrerak X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
  ZERGA BEREZIAK ETA INGURUMEN ZERGAK                
510 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. EBko gainerako jasotze-eragiketen aitorpena X BAI           X BAI Pantaila
512 Hidrokarburoen gaineko zerga. Bigarren tarifako produktuen jasotzaileen urteko zerrenda X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Pantaila
521 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Hiruhilekoan emandako lehengaien zerrenda. X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
522 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Produktuen hiruhileroko gaztigua       X BAI     X BAI Pantaila
524 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Alkoholaren eta edari alkoholdunen gaineko zerga berezien ziozko itzulketa eskatzea. X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Pantaila
548 Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak. Jasanarazitako kuotei buruzko informazio-aitorpena X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Pantaila
553 Ardo eta edari hartzituen gaineko zerga. Lantegi eta zerga gordailuetako mugimenduen hiruhileko laburpena X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
554 Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga. Alkoholaren lantegi eta zerga gordailuetako eragiketen aitorpena. X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
555 Tarteko ekoizkinen gaineko zerga. Lantegi eta zerga gordailuetako eragiketen aitorpena. X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
557 Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga. Edari eratorrien lantegi eta zerga gordailuetako eragiketen aitorpena. X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
558 Garagardoaren gaineko Zerga. Garagardoaren lantegi eta zerga gordailuetako eragiketen aitorpena. X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
560 Elektrizitatearen gaineko zerga. Autilikidazioa. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
561 Garagardoaren gaineko zerga. Autilikidazioa. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
562 Tarteko ekoizkinen gaineko zerga. Autilikidazioa. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
563 Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zerga. Autolikidazioa. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
566 Tabako moten gaineko zerga. Autolikidazioa. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
570 Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
572 Hidrokarburoen gaineko zerga. Hidrokarburoen gaineko zergaren ziozko itzulketa eskatzea. X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Pantaila
580 Tabako-moten gaineko zerga. Tabako-moten fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena. X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
581 Hidrokarburoen gaineko zerga. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
582 Hidrokarburoen gaineko Zerga. Produktuak beste AE edo LH batera berbidalketaren ondoriozko erregularizazioa. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
583 Energi Elektrikoren Ekoizpenaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta zatikako ordainketak. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
586 Berotegi-efektuko gas flourdunen gaineko Zerga. Urteko laburpen-aitorpena. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
587 Negutegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
588 Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko zerga. Urtarriletik urrira jarduerari uztearen ziozko autolikidazioa. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
591 Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko zerga. Zergadunekin egindako eragiketen urteko aitorpena. X BAI   X BAI X BAI   X BAI X BAI Pantaila
LC1 Bereziak. Kontabilitate liburuak. X BAI     X BAI     X BAI Fitxategia (berezia)
L12 500/503 eredua eta emate orriak. Hornidurengatiko salbuespenak. X BAI           X BAI Fitxategia
L31 Zerga Bereziak. Kuota zentralizatuak banatzeko.       X BAI X BAI   X BAI Pantaila
  IBILGAILUAK                
006 Aurretiazko aintzatespenik gabeko salbuespenak eta ez-loturak X BAI           X BAI Fitxategia + Pantaila
621 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X BAI           X BAI Fitxategia + Pantaila
576 Zenbait garraiobideri buruz X BAI           X BAI Fichero + Pantaila
  JOKOA                
43E Bingo elektronikoa X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
43G Jokoaren gaineko Tasaren Gainkargua X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
43M Jokoaren gaineko Tasa Fiskala X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
048 Jokoaren gaineko Tasa Fiskala X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
43J Joko-jardueren gaineko zerga. Urteko eta urte anitzeko jardueren kasuetan. X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
  ZENTSU-AITORPENAK                
034 Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuei nahiz baliabide elektronikoez egiten diren zerbitzuei Balio Erantsiaren gaineko Zergan aplikagarriak zaizkien araubide berezietan jasotako eragiketak hasteko, aldatzeko edo uzteko adierazpena X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
036 Aldarazpenen errolda-aitorpena, enpresak X BAI     X BAI     X BAI Fitxategia
037 Aldarazpenen errolda-aitorpena, pertsona fisikoak X BAI     X BAI     X BAI Fitxategia
  INFORMAZIO-EREDUAK                
140 Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua X BAI   X BAI X BAI   X BAI X BAI Fitxategia
180 Kapital higiezinen atxikipenen Urteko Laburpena X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
182 Dohaintza informazio aitorpena X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
184 Ondasun erkidegoak X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
187 Akzioen atxikipenen gaineko zerga X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
188 Sozietateen gaineko zerga X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
190 P.F.E.Z. - Atxikipen eta kontuan egindako sarreren urteko laburpena X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
193 Sozietateen gaineko zerga X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
296 E.E.E.Z. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
340 B.E.Z. - Erregistro liburuak X BAI   X BAI X BAI   X BAI X BAI Fitxategia
345 BGAEren eta Pentsio Plan eta Funtsen urteko adierazpena X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
347 Gainontzekoekiko eragiketen urteko aitorpena X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
349 Europako Batasunaren barruko subjektu pasiboekiko eragiketen bilduzko laburpena X BAI   X BAI X BAI   X BAI X BAI Fitxategia
430 Aseguru primen gaineko zerga X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
480 Aseguru primen gaineko zerga X BAI   X BAI X BAI   X BAI X BAI Pantaila
720 Atzerrian kokatutako ondasun eta eskubideak X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI X BAI Fitxategia
  EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA                
840 Ekonomi Jardueren gaineko zerga X BAI           X BAI Pantaila laguntzailearen bidez
848 Ekonomi Jardueren gaineko zerga X BAI   X BAI X BAI   X BAI X BAI Pantaila
  ONDARE ESKUALDAKETA ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA                
600 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X BAI           X BAI Fitxategia
603 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Fitxategia
610 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
615 Ondare eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko zerga X BAI     X BAI     X BAI Pantaila
  OINORDETZA ETA DOHAINTZAK                
650 Oinordetzen gaineko Zerga Autolikidazioa X BAI           X BAI Fitxategia
652 Bizitza aseguruen Polizen gaineko Zerga autolikidazioa X BAI           X BAI Fitxategia
  BESTE BATZUK                
410 Kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko Zerga. Autolikidazioa. Konturako ordainketa X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
411 Kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko Zerga. Autolikidazioa X BAI X BAI   X BAI X BAI   X BAI Pantaila
 
 

e-mailez bidali