saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Erakundeari buruzko oinarrizko datuak

Informazioa

 

Deskribapena

 
Xedea: bide-azpiegiturak kudeatzea.

Xedea: bide-azpiegiturak kudeatzea.

 

itzuli

 

Organigrama

 
 
 

INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, SA, sozietate publiko bat da, eta haren kapital guztia Bizkaiko Foru Aldundiarena da.

Sozietatearen gobernu-organoak Batzar Nagusia eta Administrazio Kontseilua dira.

Sozietateko kide bakarra denez, Bizkaiko Foru Aldundiak Batzar Nagusiaren eskumenak erabiltzen ditu. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseilua da Interbiak sozietatearen Batzar Nagusia, Batzar Nagusia eratzea erabakitzen denean.

Administrazio Kontseiluari dagokio sozietatea administratzea; gutxienez ere hiru kidek eta gehienez ere bederatzik osatzen dute kontseilua. Batzar Nagusiaren eskumena da Kontseiluko kide kopurua ezartzea eta kideak izendatzea.

Batzar Nagusiaren bilerak bi eratakoak izango dira: ohikoak eta apartekoak. Ekitaldi bakoitzeko lehenengo sei hilen barruan egingo dira Batzar Nagusiaren ohiko bilerak.

Administratzaileek bost urtez jardungo dute beren karguan; hala ere, berriro izan daitezke aukeratuak, behin edo gehiagotan, betiere bost urteko epeetarako. Epea amaituta, izendapena iraungiko da Batzar nagusiaren hurrengo bilera egiten denean edo Batzar nagusiaren ohiko bilera egiteko legezko epea igarotzen denean.

Kontseiluak berak arautuko du bere funtzionamendua. Kontseiluaren erabakiak eta akordioak akta-liburu batean jasoko dira, eta Kontseiluko buruak edo, hala badagokio, buruordeak eta idazkariak sinatuko dituzte. Administrazio Kontseiluko idazkariak emango ditu akten ziurtagiriak; Kontseiluko buruak edo, hala badagokio, buruordeak ontzat eman beharko ditu ziurtagiri horiek.

Batzar Nagusiak izendatuko ditu Kontseiluko buruak eta buruordeak. Batzar Nagusiak ez baditu izendapen horiek egiten, Administrazio Kontseiluak egingo ditu bere kideen artean. Horrez gainera, Kontseilua libre izango da idazkaria aukeratzeko; ez da beharrezkoa izango kontseilari bat izatea. Idazkaria bileretara joango da, eta hitz egiteko eskubidea izango du baina ez botoa ematekoa, kontseilaria ez bada.

Administrazio Kontseiluaren eskumenen artean, sozietatearen ordezkaritza dago, auzietan eta auzietatik kanpo; horrez gainera, eskumen zabalak izango ditu oro har kontratuak egiteko eta era guztietako negozio eta egintzat egiteko, betebeharrak dakartzatenak eta xedatzekoak direnak, ohiko zein aparteko administrazioari buruzkoak direnak eta jabari hutsezkoak direnak, era guztietako ondasun higigarri eta higiezin, diru, balore higigarri eta merkataritzako efektuei dagokienez; salbuespen bakarra beste organo batzuen eskumenekoak diren gaiak edo sozietatearen xedean jasota ez daudenak izango dira.

Administrazio Kontseiluari, era berean, eskumen hauek dagozkio, besteak beste: lizitazio, emakida, lehiaketa eta enkanteetan parte hartzea; era guztietako kontratuak egitea, egoki deritzen baldintzak jarrita, eta kontratuok zuzentzea, aldatzea eta hutsaltzea; Sozietatea ordezkatzea gai eta egintza administratibo eta judizialetan, zibiletan edo merkataritza arlokoetan eta zigor arlokoetan; Sozietateko zuzendari-kudeatzailea izendatzea eta kargugabetzea; Sozietateko langileak izendatzea eta kaleratzea, eta haien ordainsaria ezartzea.

Azkenik, Administrazio Kontseiluak kontseilari eskuorde baten esku utzi ahal izango ditu modu iraunkorrean bere eskumen guztiak edo haietako batzuk, eta, hala denean, zehaztu ahal izango du nola erabili behar diren kontseilari eskuordeari emandako eskumenak; nolanahi ere, eskumen hauek ezin dira eskuordetzan utzi: urteko kontuen formulazioa eta kontu horien aurkezpena Batzar Nagusian, Kontseilua bera antolatzeko eskumenak, Batzarrak haren esku utzitakoak (azken kasu horretan, Batzar Nagusiaren beren-beregiko baimena dagoenean izan ezik).

 

Lotuta dagoen informazioa:

 

Búsqueda de anuncios

Criterios de búsqueda

 
 
 
 

itzuli