saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 

Hemen zaude:

Arautegi telematikoa

Informazioa

100/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 24koa. (547 KB)
"BAO 2020/11/26"
Bizkaiko Foru Aldundiaren 100/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 24koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia aldatzen duena, Administrazio Elektronikoaren arloan.
112/2009 FORU DEKRETUAREN 2. AZPIATALA, uztailaren 21ekoa (1,7 MB)
"BAO 144 zk., 2009.eko uztailaren 30ekoa"
Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena.
BALIABIDE TELEMATIKOAK ERABILTZEA OGASUNA ETA FINANTZAK SAILAREKIKO HARREMANETAN. BIZKAIBAI ZERBITZUA.
119/2018 FORU DEKRETUA, irailaren 11koa (269 KB)
"BAO 177 zk., 2018.ko irailaren 13koa"
honen bidez, aldatu egiten dira Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 20ko 50/2012 Foru Dekretua (haren bidez, Ogasun eta Finantza Sailak bitarteko elektronikoak erabiliz egiten dituen jakinarazpenak eta komunikazioak arautzen dira) eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia, Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsia.
2232/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa (1,7 MB)
"BAO 245 zk., 2017.ko abenduaren 27koa"
honen bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen normatibo eta teknikoak arautzen dira.
2230/2016 FORU AGINDUA, abenduaren 19koa (662 KB)
"BAO 245 zk., 2016.ko abenduaren 27koa"
honen bidez, zehazten da egiaztapen-kode segurua erabiliko dela sinadura elektronikorako sistema legez Ogasun eta Finantza Sailak Zergei buruzko 2005eko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauan araututako prozeduren barruan sortzen dituen administrazio-agiri elektronikoetan.
2345/2012 Foru Agindua, irailaren 4koa (830 KB)
"BAO 174 zk., 2012.ko irailaren 10ekoa"
zeinaren bidez autolikidaziorako 043-E eredua, «Jokoaren gaineko zerga. Bingo elektronikoa», onartzen baita, eta autolikidazio hori telematikoki aurkezteko prozedura arautzen.
1345/2012 Foru Agindua, ekainaren 25ekoa (1,6 MB)
"BAO 121 zk., 2012.ko ekainaren 18koa"
honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) 200 eta 220 ereduak onetsi dira, 2011ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako ekitaldietako autolikidaziorako aurkeztu beharrekoak, eta telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
50/2012 Foru Dekretua, martxoaren 20koa (684 KB)
"BAO 59 zk., 2012.ko martxoaren 23koa"
honen bidez, Ogasun eta Finantza Sailak bitarteko elektronikoak erabiliz egiten dituen jakinarazpenak eta komunikazioak arautzen dira.
1419/2011 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa (1,5 MB)
"BAO 118 zk., 2011.ko ekainaren 21ekoa"
honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) 200 eta 220 ereduak onetsi dira, 2010eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako ekitaldietako autolikidaziorako aurkeztu beharrekoak, eta telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
582/2011 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa (2,3 MB)
"BAO 49 zk., 2011.ko martxoaren 11koa"
honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren konturako zatikako ordainketarako 218 eredua onetsi da.
2749/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 26koa (1,7 MB)
"BAO 234 zk., 2010.eko abenduaren 7koa"
honen bidez Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren autolikidaziorako 621 eredua (ibilgailu erabili batzuen salerosketa norbanakoen artean) onetsi da eta telematikoki aurkezteko prozedura ezarri da.
2723/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 24koa (1,3 MB)
"BAO 231 zk., 2010.eko abenduaren 1ekoa"
honen bidez Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren aitorpenerako 840 eredua onetsi da, bai eta horren aurkezpen telematikoa ere.
490/2010 FORU AGINDUA, otsailaren 24koa (10,9 MB)
"BAO 41 zk., 2010.eko martxoaren 2koa"
honen bidez Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren autolikidaziorako 600 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
2780/2009 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa (575 KB)
"BAO 219 zk., 2009.ko azaroaren 16koa"
zerga-ordainketako aurretiko proposamenen aurkezpen telematikoa egiteko prozedura arautzen duena.
1868/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 2koa (1,2 MB)
"BAO 129 zk., 2009.ko uztailaren 9koa"
honen bidez fakturazio betebeharrak araupetu dituen apirilaren 6ko 57/2004 Foru Dekretuan fakturazio telematikoaz eta fakturak formatu elektronikoarekin gordetzeaz ezarritako xedapen batzuk garatu dituena.
1016/2009 FORU AGINDUA, apirilaren 7koa (1,0 MB)
"BAO 69 zk., 2009.ko apirilaren 15ekoa"
honen bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2008ko zergaldiko autolikidaziorako 100 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
896/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa (618 KB)
"BAO 64 zk., 2009.ko apirilaren 3koa"
erreklamazio ekonomiko-administratiboak telematikoki aurkezteko prozedura arautzen duena.
898/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa (618 KB)
"BAO 64 zk., 2009.ko apirilaren 3koa"
Jokoaren gaineko Zerga Tasa -Apustuak- autolikidatzeko 048 eredua onartu eta horren aurkezpena bide telematikoz egitea arautzen duena.
511/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa (860 KB)
"BAO 39 zk., 2009.ko otsailaren 26koa"
honen bidez, batetik, establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko erabili behar den Ez-egoiliarren Errentarengaineko Zergaren autolikidaziorako 216 eredua eta horren aurkezpen telematikoa eta, bestetik, aitorpenerako 296 eredua, horren urteko laburpena, onetsi dira.
512/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa (860 KB)
"BAO 39 zk., 2009.ko otsailaren 26koa"
hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena egiteko 347 eredua eta, eredu horren barruko orrien ordez, ordenagailu bidez zuzenean irakurtzeko moduko euskarriak erabiltzeko diseinu fisiko eta logikoak onetsi dituena.
1663/2008 FORU AGINDUA, ekainaren 16koa (822 KB)
"BAO 120 zk., 2008.ko ekainaren 24koa"
honen bidez Elektrizitatearen gaineko Zergaren autolikidaziorako 560 eredua onetsi da.
1533/2008 FORU AGINDUA, ekainaren 5ekoa (3,9 MB)
"BAO 113 zk., 2008.ko ekainaren 13koa"
honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) 200 eta 220 ereduak onetsi dira, 2007ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako ekitaldietako autolikidaziorako aurkeztu beharrekoak, eta telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
1480/2008 FORU AGINDUA, maiatzaren 30ekoa (909 KB)
"BAO 110 zk., 2008.ko ekainaren 10ekoa"
honen bidez Garraiobide Batzuen gaineko Zergaren autolikidaziorako 576 eredua eta Garraiobide Batzuen gaineko Zergaren aitorpenerako 06 eredua (salbuetsiak eta kargapean ez daudenak, aurretik aintzatetsi gabe) onetsi dira eta baliabide telematikoen bitartez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri dira.
1024/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 18koa (781 KB)
"BAO 78 zk., 2008.ko apirilaren 24koa"
honen bidez Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien kargapeko produktuen mugimenduak kontrolatzeko agiriak Internet bidez telematikoki aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak ezarri dira.
933/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 9koa (913 KB)
"BAO 73 zk., 2008.ko apirilaren 17koa"
honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren konturako zatikako ordainketarako 218 eta 222 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da eta 2008ko ereduak aurkezteko eta haietako kopuruak sartzeko epea luzatu da.
431/2008 FORU AGINDUA, otsailaren 14koa (825 KB)
"BAO 37 zk., 2008.ko otsailaren 21ekoa"
zergei buruzko kontsulta idatziak telematikoki aurkezteko prozedura arautzen duena.
342/2008 FORU AGINDUA, otsailaren 5ekoa (854 KB)
"BAO 29 zk., 2008.ko otsailaren 11koa"
Zergadun batzuek agiri jakin batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena.
1716/2007 FORU AGINDUA, ekainaren 21ekoa (1,2 MB)
"BAO 131 zk., 2007.ko Uztailaren 4koa"
Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren autolikidazioa egiteko 576 eredua telematikoki aurkezteko prozedura arautu duena.
941/2007 FORU AGINDUA, Apirilaren 4koa (2,2 MB)
"BAO 74 zk., 2007.ko Apirilaren 17koa"
honen bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2006ko zergaldiko aitorpenlikidaziorako ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
642/2007 FORU AGINDUA, Martxoaren 7koa (740 KB)
"BAO 51 zk., 2007.ko Martxoaren 13koa"
honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren 200 eredua eta fabrikazioaren gaineko zerga berezien eta Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren inguruko eredu batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak ezarri dira.
298/2007 FORU AGINDUA, Urtarilaren 26ekoa (1,4 MB)
"BAO 23 zk., 2007.ko Otsailaren 1ekoa"
abenduaren 11ko 3623/2000 Foru Agindua ordezkaritza gaiari dagokionez aldatzen duena. Foru Agindu horren bidez, Ogasun eta Finantza Sailarekiko harremanetarako baliabide telefoniko eta telematikoak erabiltzeko BizkaiBai zerbitzuaren araudia eta funtzionamendua ezarri ziren.
3345/2006 FORU AGINDUA, Abenduaren 22koa (928 KB)
"BAO 5 zk., 2007.ko Urtarilaren 8koa"
honen bidez Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aldizkakoa ez den autolikidaziorako 309 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
3344/2006 FORU AGINDUA, Abenduaren 22koa (928 KB)
"BAO 5 zk., 2007.ko Urtarilaren 8koa"
honen bidez borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen, gizarte-aurreikuspeneko planen, pentsio fondoen, sistema alternatiboen eta mutualitateen, eta bermaturiko aurreikuspen planen urteko aitorpenerako 345 eredua telematikoki aurkezteko prozedura onetsi da.
499/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa (927 KB)
"BAO 42 zk., 2006.eko martxoaren 1ekoa"
honen bidez Aseguru Primen gaineko Zergaren aitorpen-likidaziorako 430 eredua eta zerga beraren urteko laburpen-aitorpenerako 480 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
1800/2005 FORU AGINDUA, uztailaren 13koa (707 KB)
"BAO 138 zk., 2005.eko uztailaren 21ekoa"
beraren bidez zergadun batzuek agiri batzuk Internet bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura telematikoa ezarri dira.
177/2004 FORU AGINDUA, urtarrilaren 16koa (883 KB)
"BAO 15 zk., 2004.ko urtarrilaren 23koa"
beraren bidez bi eredu telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da: 187 eredua, talde inbertsioko erakundeen kapitalaren edo ondarearen ordezkari diren akzioak eta partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz lortzen diren errenten edo ondare irabazien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko erabili behar dena, eta 188 eredua, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortutako higikorren kapitalaren errenten edo etekinen gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko erabili behar dena.
4.033/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa (667 KB)
"BAO 1 zk., 2004.ko urtarrillaren 2koa"
honen bidez Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 610 eta 615 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da eta 611, 616 eta 781 ereduak Editran bidez aurkezteko baimena eman da.
4.032/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa (667 KB)
"BAO 1 zk., 2004.ko urtarrillaren 2koa"
beraren bidez fabrikazioaren gaineko zerga berezien aitorpenerako 560, 561, 562, 563, 564 eta 566 ereduak eta Hidrokarburo Batzuen Txikizkako Salmentaren gaineko Zergaren aitorpenerako 569 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
4.031/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa (667 KB)
"BAO 1 zk., 2004.ko urtarrillaren 2koa"
beraren bidez bi eredu telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da: 117 eredua, talde inbertsioko erakundeen kapitalaren edo ondarearen ordezkari diren akzioak eta partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz lortzen diren errenten edo ondare irabazien gaineko atxikipenei eta konturako sarrerei buruzkoa, eta 128 eredua, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortutako higikorren kapitalaren errenten edo etekinen gaineko atxikipenei eta konturako sarrerei buruzkoa.
3.323/2003 FORU AGINDUA, urriaren 21ekoa (440 KB)
"BAO 208 zk., 2003.ko Urriaren 30ekoa"
beraren bidez araubide orokorrean dauden higikorren kapitalaren etekin inplizituak eta higikorren kapitalaren (banku kontuak) etekinak aitortzeko 124 eta 126 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
3.962/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa (663 KB)
"BAO 8 zk., 2003.ko urtarrillaren 14koa"
Beraren bidez fabrikazioaren gaineko zerga berezien kudeaketan erabiltzen diren zirkulazio agiriak Internet bidez telematikoki aurkezteko sistema ezarri da.
3.964/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa (8,4 MB)
"BAO 7 zk., 2003.ko urtarrillaren 13koa"
Beraren bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zioz hiriko higiezinak errentatuz edo azpierrentatuz lortutako etekinei dagokienez egin beharreko atxikipen eta konturako sarreren urteko laburpen-aitorpenerako 180 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
3.963/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa (8,4 MB)
"BAO 7 zk., 2003.ko urtarrillaren 13koa"
Beraren bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) zioz higikorren kapitalaren etekin batzuei eta errenta batzuei agokienez egin beharreko atxikipen eta konturako sarreren urteko laburpen-aitorpenerako 193 eredua telematikoki aurkezteko prozedura onetsi da.
3.961/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa (8,4 MB)
"BAO 7 zk., 2003.ko urtarrillaren 13koa"
Beraren bidez Balio Erantsiaren gaineko Zergaren azken aitorpen-likidaziorako 391 eredua (araubide erraztua) telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
3.110/2002 FORU AGINDUA, urriaren 25koa (626 KB)
"BAO 213 zk., 2002.ko azaroaren 7koa"
Editran-en telematika bidezko adierazpenak aurkezteko zenbait zergadunek eta ereduk bete behar dituzten baldintza orokorrak eta prozedura ezarri dituena.
2507/2002 FORU AGINDUA, irailaren 3koa (183 KB)
"BAO 170 zk., 2002.ko irailaren 6koa"
Zergadun eta eredu jakin batzuetarako Internet bidezko aurkezpen telematikoaren baldintza orokorrak eta jardunbidea ezarri dituena.
1849/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa (351 KB)
"BAO 1245 zk., 2002.ko ekainaren 1koa"
Honen bidez Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zioz establezimendu iraunkorra dutenek egin beharreko aitorpen-likidaziorako 200 eta 201 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
1848/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa (351 KB)
"BAO 124 zk., 2002.ko uztailaren 1koa"
Honen bidez Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hiruhileko aitorpen-likidaziorako 310 eredua (araubide erraztua) telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da.
1776/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa (453 KB)
"BAO 166 zk., 2002.ko ekainaren 19koa"
Establezimendu iraunkorrek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zioz higikorren kapitalaren errenta edo etekinei dagokienez egin beharreko atxikipen eta konturako sarreren aitorpen-likidaziorako 123 eredua telematikoki aurkezteko prozedura onetsi duena.
1777/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa (453 KB)
"BAO 166 zk., 2002.ko ekainaren 19koa"
Zenbait hiri ondasun higiezinen errentamendutik sortutako etekinei doazkiela, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren ziozko atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa egiteko 115 eredua onetsi duena.
961/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa (654 KB)
"BAO 65 zk., 2002.ko apirilaren 8koa"
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2001eko zergaldiko aitorpen-likidazioaren ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
3.880/2001 FORU AGINDUA, abenduaren 4koa (686 KB)
"BAO 248 zk., 2001.eko abenduaren 28koa"
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioaren urteko laburpenerako araubide orokorrean soilik dauden subjektu pasiboek erabili beharreko 390 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
3.623/2001 FORU AGINDUA, azaroaren 12koa (515 KB)
"BAO 227.zk., 2001.eko azaroaren 27koa"
Beraren bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua eta haren barruko orrien ordez ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarria aurkeztu ahal izateko diseinu fisikoak eta logikoak onetsi dira eta 190 eredua telematikoki aurkezteko epea aldatu da.
2.154/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 14koa (853 KB)
"BAO 123. zk. 2001.eko, ekainaren 27koa"
Establezimendu etengabea duten Egoiliar ez direnen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioko 200 eta 201 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
2.153/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 14koa (853 KB)
"BAO 123. zk. 2001, ekainaren 27koa"
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren konturako zatikako ordainketaren hiruhilekoko aitorpen-likidazioaren 130 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
1.441/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 11koa (779 KB)
"BAO 81 zk., 2001.eko apirilaren 27koa"
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2000ko zergaldiko aitorpen-likidazioaren ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
62/2001 FORU DEKRETUA, apirilaren 3koa (488 KB)
"BAO 76 zk., 2001.eko apirilaren 20koa"
Ogasun eta Finantza Sailarekiko harremanetan bitarteko telefonikoak eta telematikoak erabiltzeko Bizkaibai Zerbitzuaren erabiltzaileentzat bankuko helbideratzearen bidez sarrerak egiteari buruzko arau zehatzak ezartzen dituena.
1.148/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa (430 KB)
"BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa"
Esportatzaileek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko aitorpen-likidazioaren emaitza sartu edo konpentsatu beharra denean erabili beharreko 330 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
1.146/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa (430 KB)
"BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa"
Enpresa handiek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hileko aitorpen-likidazioaren 320 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
1.145/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa (430 KB)
"BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa"
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioaren 300 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena (Araubide Orokorra).
1.144/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa (430 KB)
"BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa"
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta kontura egindako sarreren hilekoko aitorpen-likidazioaren 111 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
1.143/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa (430 KB)
"BAO 64 zk., 2001.eko martxoaren 30koa"
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta kontura egindako sarreren hiruhilekoko aitorpen-likidazioaren 110 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
897/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa (464 KB)
"BAO 52 zk., 2001.eko martxoaren 14koa"
Gainontzekoekin egindako eragiketen urteko aitorpenaren 347 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena.
296/2001 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa (303 KB)
"BAO 16 zk., 2001.eko urtarrilaren 23koa"
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta kontura egindako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua telematikoki aurkezteko prozedura araupetu duena. Eragiketa Telematikoei Buruzko Arautegia

Garrantzizkoa:

Fitxategi hauek kontsultatzeko Adobe Reader dohainiko programa behar duzu, erabili esteka deskargatzeko.

 
 

e-mailez bidali